Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam

ds. A.G. van der Heijden, Zaandam

Centrale tekst: Mattheüs 8,25.26.27
Thema: - VERTROUWEN OP JEZUS -

VOORAFGAAND AAN DE DIENST
Opwekking 540 - Kom laten wij aanbidden
Psalm 27 - The Psalm Project - Wacht op de Heer
PERSOONLIJK GEBED
VOTUM en GROET
Sela - Jezus liefde voor mij
LEZING VAN DE WIL VAN GOD: Romeinen 13,8-12
Opwekking 847 - Onze Schuilplaats is God
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
SCHRIFTLEZING: Mattheus 8,18-27
Opwekking 807 - God van licht
TEKSTLEZING: Mattheus 8,25.26.27
25 De leerlingen maakten [Jezus] wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ 26 Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo bang, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en er kwam een grote stilte. 27 De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’

PREEK: GELOVEN = VERTROUWEN OP JEZUS ...
Opwekking 766 - De wind steekt op
DANKZEGGING EN VOORBEDE
COLLECTE
Opwekking 710 - Zegenlied
ZEGEN

Datum:30 januari 2022
Tijd:10:00 - 12:00

Delen