Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht

ds. J.H. Bonhof, Utrecht

Welkom en mededelingen
Gebed voor de predikant door de ouderling van dienst
Zingen LB 434:1,2 Lof zij de Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42:4,7 LB
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 8:5-27 HSV
Prediking/thema:…Jezus volgen in de storm
Zingen :Psalm 93:1,2,3 LB
Gebed
Moment voor de collecte
Zingen:…Psalm 89:4,8 LB
Geloofsbelijdenis
Slotzang: Liedboek 291:1,2 Nooit kan ‘t geloof
Zegen

Datum:30 januari 2022
Tijd:17:00 - 19:00

Delen