Kerkdienst , ds. S. Otten

Kerkdienst

Liturgie middagdienst
LB   397 : 1, 2, 3, 6
NB    68 : 1, 2
Schriftlezingen:
Kolossenzen 3: 18 - 4:1 NBV
Efeziërs 6: 1 – 4             NBV
HC zondag 39
Toerusting:
Liefde bouwt een woning (1)
OB   103 : 7, 9
LB    434 : 1, 4, 5


Voorganger:  ds. S. Otten

Datum:3 februari 2019
Tijd:17:00 - 18:10

Delen