Kerkdienst, ds. W. van 't Spijker, Hilversum

Kerkdienst

Liturgie middagdienst
Opw.      430
NB          145: 1, 2
Schriftlezing:
Marcus 4: 35 – 41 NBV
2 Korintiërs 5: 11 – 21 NBV
ELB        263
Thema: “De liefde van Christus
laat ons geen andere keus?!”.
NB          107: 10, 12, 13, 14
NB            62: 1
NB            62: 4, 5Voorganger: ds. W. van 't Spijker, Hilversum

Datum:28 oktober 2018
Tijd:17:00 - 18:30

Delen