LIVE UITZENDINGEN

Kerkdienst beluisteren

Columns voorganger


Op deze pagina kun je de columns lezen van onze voorganger, dominee S. Otten. Regelmatig plaatsen we nieuwe columns van zijn hand.


Over de leermethode van de Geest

13 augustus 2019

WACHT!

“En zie , Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge’. Luc 24, 49

Over de leermethode van de Geest

Volgorde

We kennen de uitdrukking ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Daar gaat het rond Pinksteren ook om. Wie de wereld wil veranderen naar de wil van God, moet eerst zelf veranderen naar het beeld van Jezus. Die operatie vindt tussen Pasen en Pinksteren plaats. Calvijn zegt dat de Geest ons ‘een tweevoudige genade’ schenkt: geborgenheid en gehoorzaamheid, ontspanning en inspanning. We worden geaccepteerd zoals we zijn, maar niet gelaten zoals we zijn. De Geest houdt die twee bij elkaar en in de juiste volgorde. Er moet wat aan ons en in ons gebeuren. Op Pasen moet noodzakelijkerwijs Pinksteren volgen.  Om Christus begint de Here, naar Zijn plan, iets nieuws. Hij zond de Geest. Van buiten af, van Boven af, worden maatregelen genomen om iets aan ons te doen. We krijgen niet eerst opdrachten en geboden. Nee, eerst een Gave, dan pas een opgave. Eerst moet wie we zijn worden aangepakt- vòòr we aan het doen kunnen beginnen.

Lees meer

Ik heb mijn God

5 november 2018

Psalm 16:2 ‘Ik heb geen goed buiten U’

Als kind had ik een houten paard. Maar ik heb het niet meer. Ik had een fietsje, een zogenaamde doortrapper. Ik heb het niet meer. Zo kan ik doorgaan, Zo kun u doorgaan. U had een baan, maar nu niet meer. U had gezondheid, maar u hebt het nu niet meer. U had een man, een vrouw, maar u hebt hem, u hebt haar niet meer. Wat een verschil te moeten zeggen: ‘Ik heb.’-‘Ik had’. Ach, over dat houten paardje kom ik wel heen, en dat doortrappertje was ook maar levensgevaarlijk. Je belandde er bij tijden mee in ‘de wieke’. Maar hoe anders, hoe veel schrijnender wordt het als je je huis gaat missen, je werk, je gezondheid of nog erger, je kind, je geliefde.

Lees meer