De Pottenbakker

De Pottenbakker

‘De mens heeft het niet in zijn macht…’Prediker 2:24

Een kind spelend met boetseerklei. Ingespannen, het puntje van de tong uit de mond, duwt en drukt het net zolang op de  klei tot het een hond is of een konijn. Het zet de klei naar zijn hand. En wij doen het vaak net zo. Met ons leven. Met inspanning van al onze krachten willen we het leven zetten naar onze hand. Onze wil moet worden gedaan. Onze wens moet worden vervuld. Prediker zegt  dat de mens het niet in zijn macht heeft om te eten, te drinken en zich te goed te doen bij al zijn zwoegen. Dat klinkt lachwekkend. Vandaag heeft de mens met alle wetenschap en techniek het leven toch aardig in de hand. Er is, in ieder geval in grote delen van de wereld, voedselzekerheid. Kijk nog maar even in de koelkast. 

En zorg over kleding, zoals de discipelen hadden, hoef je ook al niet te hebben. Kleren in de kast te kust en te keur. De gezondheidszorg mag dan miljarden kosten, maar ze kunnen wel wat, zeg nu zelf. En toch, mislukkingen zijn niet van de lucht. Het Journaal is nog steeds gevuld met slecht nieuws. Moord en doodslag, fraude en faillissementen, onrecht en ongelukken. Prediker zegt ons nuchter: ‘De mens heeft het niet in zijn macht.’ Je leven loopt anders dan je denkt. Er is ons een grens gesteld. Dat moet ons de zelfverbeelding te boven doen komen. Vertil je niet aan jezelf!

Weet u wat een kind doet, wanneer het niet lukt met de boetseerklei? Het gaat naar vader. ‘Papa, het lukt niet, wilt u het doen?’ En vader neemt de klei en zet het naar zijn hand. Bent u zo al met de boetseerklei van uw leven naar God de Vader gegaan en hebt u al gezegd: ‘Vader, het lukt niet, wilt U het doen?’ Niet mijn wil maar Uw wil. Niet mijn wens, maar Uw welbehagen.  Wanneer wij zo tot de Vader komen, dan maakt Hij er iets moois van. Zijn plan is dat Zijn kinderen meer en meer gelijkvormig worden aan Jezus Christus. Innerlijk en uiterlijk. Innerlijk door het werk van de Heilige Geest, zodat wij het beeld van Jezus gaan vertonen in liefde,geduld en bereidheid tot dienen van God en de naaste. Uiterlijk,  wanneer we als Jezus verheerlijkt zullen worden met een nieuw lichaam.

Niet de mens, maar God heeft het in Zijn macht.

En een kind zingt al boetserend  een lied van Elly en Rikkert:

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet.

Kneed mij, Here God
'k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven.

Papendrecht                               Stoffer Otten, 

De Pottenbakker

Naar het overzicht