Over de leermethode van de Geest

WACHT!

“En zie , Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge’. Luc 24, 49

Over de leermethode van de Geest

Volgorde

We kennen de uitdrukking ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Daar gaat het rond Pinksteren ook om. Wie de wereld wil veranderen naar de wil van God, moet eerst zelf veranderen naar het beeld van Jezus. Die operatie vindt tussen Pasen en Pinksteren plaats. Calvijn zegt dat de Geest ons ‘een tweevoudige genade’ schenkt: geborgenheid en gehoorzaamheid, ontspanning en inspanning. We worden geaccepteerd zoals we zijn, maar niet gelaten zoals we zijn. De Geest houdt die twee bij elkaar en in de juiste volgorde. Er moet wat aan ons en in ons gebeuren. Op Pasen moet noodzakelijkerwijs Pinksteren volgen.  Om Christus begint de Here, naar Zijn plan, iets nieuws. Hij zond de Geest. Van buiten af, van Boven af, worden maatregelen genomen om iets aan ons te doen. We krijgen niet eerst opdrachten en geboden. Nee, eerst een Gave, dan pas een opgave. Eerst moet wie we zijn worden aangepakt- vòòr we aan het doen kunnen beginnen.

Wachten

Het strijkt ons tegen de haren in om te moeten wachten.  Het is onze cultuur en onze structuur: Druk, druk, druk. We bouwen aan onszelf. Pinksteren is juist allereerst het tegenovergestelde. Het is vernederend en bedreigend. Christus gebiedt zijn discipelen rustig en stil te blijven. Calvijn noemt dat een heilzame beproeving. ‘Zij moeten zich toch als ambteloze personen stilhouden, tot God zelf hen aan zijn hand op het toneel brengt.’ Dat geldt hen, dat geldt ons. Irritant. ‘Ben ik dan niet goed en bruikbaar genoeg, zoals ik ben? ‘Blijkbaar niet. ‘Kan ik daar dan zelf niet wat aan dokteren?’ Blijkbaar niet. Wij hebben dus nodig lijdelijk af te wachten wat de Here ons zeggen wil en wat Hij aan ons doen wil. Daar moet je ontvankelijk voor worden, alvorens in de benen te kunnen komen.

Geesteshouding

Het vraagt een nieuwe geesteshouding om voor God en Zijn Rijk bruikbaar te zijn. Modern gezegd: het vraagt een nieuwe mindset. Het was nodig voor Petrus. Hij dacht en deed alles in actie en reactie vanuit zichzelf. De al te actieve Petrus moest eerst samen met de anderen wachten. Lijdelijk. Maar het is geen lege lijdelijkheid. Integendeel, het gaat daarin om twee dingen. Je verblijden in Jezus en God loven- Luc 24, 52- en om volhardend bidden- Hand. 1,14. Het gaat er om in die weg ontvankelijk te worden voor de Geest. Concreter, voor wat de Geest tot je zegt en wat de Geest aan je en in je wil doen. De Geest gaat aan Petrus trekken en hem omvormen. In de weg van het wachten, van het ontvankelijk zijn, wil de Geest dat aan en in jou en mij doen. Hij neemt ons in behandeling. Het is een operatie.

Operatie

Pinksteren is het feest van de totale vernieuwing, van de real make-over. Het gaat om een diepingrijpende operatie door de Heilige Geest. Dat is, zoals elke operatie, storend en bedreigend. Blijkbaar moet ons zelfzuchtige, dode, onvruchtbare of geknakte bestaan voor God diepgaand behandeld worden. Maar juist zo geeft de Geest reden tot een feest. Het is geen hopeloze zaak. Het kan geopereerd. Bij Petrus wordt weggenomen zijn oude activistische en impulsieve ‘ik’. Toegevoegd of er voor in de plaats komt dat hij steeds meer gelijkvormig wordt aan het beeld van Jezus. Het was voor Petrus niet gemakkelijk om ontvankelijk te zijn voor die operatie. Soms struikelt hij nog in ongeduld en in eigenbelang, maar door de Geest gevormd, leert hij nederigheid naar het voorbeeld van Jezus- 1 Petr. 2,21. De Geest wil ons omvormen, geleidelijk of plotseling, hardhandig of voorzichtig. Er zijn talloze operatiemethoden om jou en mij tot een nieuw model van mens zijn om te vormen. Wees daar ontvankelijk voor.  Alleen wie daar ontvankelijk voor wordt zal Gods woord verstaan en Zijn wil gaan doen. Naar Jezus gebod: Wacht!

Ds. Stoffer Otten, predikant te Papendrecht
 

Over de leermethode van de Geest

Naar het overzicht