Terreur!

Eet u vlees? Foei! Rijdt u auto? Foei! Hebt u een gewetensbezwaar? Foei! Wilt u een alternatief voor abortus en euthanasie? Driewerf foei! Christenen, boeren en weldenkende burgers met enige moraal zijn vogelvrij verklaard. De vlees-eter door de Partij voor de Dieren. De autoridder door de milieufreaks. De christen door al wie vrijheid propageert.
De actie “proefdier vrij” heeft zich inmiddels omgebogen tot “alle dieren vrij”. De stallen en hokken moeten leeg, de circustent en dierenkooi gesloten. Het moet eens en voorgoed afgelopen zijn met het bloedvergieten en uitbuiten der onschuldige onderdrukten! Dat arme beest! Dat lieve vosje! Boeren worden uitgemaakt voor misdadigers die behoren tot het criminele milieu. Ze mishandelen hun varkentjes en hun kippen. Met alle middelen mag je oorlog tegen hen voeren. Knip de kooien los! Sleep ze voor de rechter! Beklad de huizen van beleggers die hen financieren! Het is een rechtvaardige oorlog! Wie niet voor ons is, is tegen ons!
O, wee, produceert u CO2? Weg er mee! Uw uitlaat en lamp vernietigen de aarde. U veroorzaakt dood en verderf in de Bengaalse delta; de dijken zullen breken. Die dreiging moeten we stoppen. Duurzame energie, duurzame produkten, duurzame maatregelen, duurzaam uw stromen geld naar groen. Mag ik vragen...?  Nee, geen vragen, onomstotelijk bewezen die opwarming, zie de film van Al Gore, kijk naar de nu al groene bomen...weer een te warme dag...nog even en we vergaan. Wie niet voor ons is, is tegen ons!
Hebt u bezwaar tegen het homohuwelijk, moeite met abortus en euthanasie? Dan bent u een christen-fundamentalist. Fundamentalisten zijn terroristen. Die moeten we bestrijden met spot, met pek en veren, met publieke akties en protest, uitsluiten, verbieden. Hun de subsidie afnemen, hun scholen sluiten.  Je moet doen wat wij willen. Wie niet voor ons is, is tegen ons!
Ik wilde dat ik overdreef, maar ik overdrijf niet. Deze terreur tiert welig en het einde is nog niet in zicht.
Vrijheid staat hoog in het vaandel geschreven. Maar dan wel mijn vrijheid, niet de jouwe!
Een vergaande  vrijheid van meningsuiting wordt voorgestaan. Alles mag gezegd en geuit, zegt men. Merkwaardig dat je het tegendeel niet mag vinden, voorstaan, zeggen en er niet naar mag streven het te realiseren. Dat is beledigend, discriminerend! God mag worden bespot, maar God mag niet beleden worden genoemd; noch minder dat er maatregelen worden voorgestaan vanuit het christelijke geloof. Weg met moslims en christenen in het kabinet. De libertijn schermt met de scheiding kerk en staat en roept: neutrale overheid! De leuze is: Linkse en liberale verworvenheden zullen we nooit prijsgeven! De boer mag alleen maar biologisch boeren, de christen alleen maar privé zijn  geloof praktiseren, een ieder alleen maar milieu-vriendelijk verkeren. Eens las ik Animal Farm (de Dieren Boerderij) van George Orwell. Een parabel over een diktatoriaal regime. Huiveringwekkend, de gelijkschakeling van denken en doen. Verschrikkelijk het lot van wie anders vond en deed. Gedegradeerd, verbannen, gedood. Glorie voor hen die zelfgenoegzaam de macht hadden gegrepen, hun punt hadden gescoord...over de ruggen van al de anderen! Het doel heiligt alle middelen. Terreur! Ik ben bang!
 
Stoffer Otten
(Verscheen eerder-2007- in Kerkblad voor het Noorden)

Terreur!

Naar het overzicht