Diaconaal Project

Ieder jaar kiest de diaconie een diaconaal project uit, wat we als gemeente een jaar lang financieel willen ondersteunen.  Afgelopen jaar (2019) hebben we voor het Moeder en Kind-centrum in Oekraïne het geweldige bedrag van 6180 euro opgehaald.

Voor dit jaar (2020) willen wij ons inzetten voor het landelijke CGK project: “Voedselzekerheid in Mozambique” wij hebben het diaconaal bureau een bedrag toegezegd van minimaal 4500 euro. Het zou uiteraard heel erg mooi zijn als we veel meer kunnen ophalen.


 

Het project:  Voedselzekerheid in Mozambique

Een stuk land verbouwen is in Mozambique een enorme uitdaging. Periodes van grote droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Vaak mislukt dus de oogst door weersomstandigheden en dan lijden veel gezinnen honger. Door de juiste kennis en scholing over landbouw is dit (deels) te voorkomen. Codesa wil dat soort kennis overbrengen op de boeren.

 

Impact van deze kennis

De boeren zijn niet zomaar overtuigd, want voor hen voelt deze 'nieuwe' kennis meer als een oude methode. Het betekent immers weer met de hand inzaaien en de velden vol onkruid laten staan, om bij heftige regenpartijen het wegspoelen van de grond te voorkomen. Deze methode werpt echter - letterlijk en figuurlijk - veel vruchten af. Wie de nieuwe kennis over landbouw toepast, oogst tot 4x meer mais of casava dan voorheen. De boeren worden aangemoedigd om de kennis met elkaar te delen.

Landbouw plegen zoals God het bedoelt

Dit programma dat ‘Conservation Farming’ heet wordt ook wel ‘Farming God’s way’ genoemd - landbouw plegen zoals God het bedoelt.Helpt u ook mee?

Om deze mensen te leren hoe zij zelfvoorzienend kunnen zijn en landbouw uit te voeren zoals God het heeft bedoeld?

U kunt eenvoudig een gift overmaken op onderstaande rekening:

IBAN: NL35 INGB 0000 7065 20
t.n.v.: Diaconie Chr. Ger. Kerk Papendrecht
o.v.v. Diaconaal project Mozambique

De Elimkerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Een gift aan de Elimkerk is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting.