Diaconaal Project

Ieder jaar kiest de diaconie een diaconaal project uit, wat we als gemeente een jaar lang financieel willen ondersteunen.  Afgelopen jaar (2020) hebben we Het project:  “Voedselzekerheid in Mozambique” gekozen.

Voor dit jaar (2021) willen wij ons inzetten voor het landelijke CGK project: “NED140 Thuis in West” wij hebben het diaconaal bureau een bedrag toegezegd van minimaal 4500 euro. Het zou uiteraard heel erg mooi zijn als we veel meer kunnen ophalen.

Het project: Thuis in West

Thuis in West groeit. Dat is niet verwonderlijk, de nood van Rotterdam-West is hoog: de helft van de bewoners is eenzaam, 60% van de kinderen woont in een eenoudergezin. Daarnaast speelt in de wijk verslavings- en schuldenproblematiek. Thuis in West biedt een ontmoetingsplek, bouwt aan onderlinge relaties en helpt – samen met wijkbewoners – door middel van taaltraining, budgetbeheer en huiswerkbegeleiding. Daardoor hebben kwetsbare buurtbewoners weer zin in het leven, krijgen ze eigenwaarde en groeien in relaties.

Impact

Thuis in West verlangt naar veranderde mensenlevens: meer verbinding tussen mensen onderling (doordat ze zich aansluiten bij de leefgemeenschap), vermindering van eenzaamheid onder ouderen, betere leerprestaties, verstevigde relaties tussen ouders en ouders-kinderen en zingeving van het leven.

           

Helpt u ook mee?

Met een plek waar Iedereen mag Thuiskomen, zodat deze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie vind u onder de volgende link:

https://cgk.nl/project/ned140-thuis-in-west/

U kunt eenvoudig een gift overmaken op onderstaande rekening:

IBAN: NL35 INGB 0000 7065 20
t.n.v.: Diaconie Chr. Ger. Kerk Papendrecht
o.v.v. Thuis in West

De Elimkerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Een gift aan de Elimkerk is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting.