Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinkesterdag) Belijdenisdienst, Thema: Door God aangeraakt en aangesproken.

Kerkdienst , (1e Pinkesterdag) Belijdenisdienst

Liturgie morgendienst
Lied:       Oh, my soul
LB          242: 1, 3
Opw.      7
NB          68: 7
Schriftlezing:
Handelingen 2:1 - 3 NBV
Efeziërs 3: 14 - 21   NBV
Tekst: Handelingen 2: 11b
Kinderlied: Opw. Kids 31
Thema: “Door God aangeraakt en aangesproken”.
NB          116: 1, 3, 6, 8
Opw.      429
Lied:       Ik zal er zijn (Sela)
Opw.      710
“Luister”: Zegenlied
Opw.      789
NB         89: 1, 7
Na de zegen: Opw.             794Voorganger: ds. S. Otten 

Datum:20 mei 2018
Tijd:10:00 - 11:45

Delen