LIVE UITZENDINGEN

Kerdienst beluisteren

Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
Oudere diensten zijn eventueel op te vragen bij de beheerder van deze site. (mits er een opname is)
Klik op dit adres websitebeheer@elimkerk.nl

Kerkdienst terugluisteren


18-04-2019, 19:30
Stille week (Afscheidsmaaltijd)

17-04-2019, 19:30
Stille week (Gezalfd en verkocht (speciaal voor en door de jeugd))

16-04-2019, 19:30
Stille week (Levensgevaarlijke discussie)

15-04-2019, 19:30
Stille week (Het tempelbedrijf platgelegd)

14-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing:1 Korintiers 6:12-20 NBV / HC zondag 41 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (5) -Heb je lijf lief!

14-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Mattheus 9: 35-38 Mattheus 15: 29-39 / Thema: Zoekers verzadigd!

07-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Johannes 11: 1-44 NBG / Thema: Jezus is de Opstanding en het leven.

07-04-2019, 13:00
1voor1 dienst

07-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal & Doopdienst) | Schriftlezing: Mattheus 15: 21-28 NBG / Thema: Gebed voor mijn kinderen!.

06-04-2019, 19:30
Huiskameravond met orgelconcert

02-04-2019, 11:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. J. Keesmaat-Verdoorn)

31-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Genesis 2:18-25 NBV / Efeziers 5: 21-33 NBV / HC zondag 41 / Toerusting: Liefde bouwt een woning.

31-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lukas 2:25-35 NBG / Johannes 19:25-27 NBG / Verkondiging: Maria-de moeder, de vrouw!

24-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezingen: Richteren 13: 1-5 NBG / Richteren 16: 6-17 / Thema: Simson, de betekenis van zijn leven.

24-03-2019, 13:00
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | thema: Waar ging het mis?

24-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Haggai 2: 1 - 9 NBV / Handelingen 4: 23-31 NBV / Lied: Jezus liefde voor mij.

17-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel (jeugddienst) | Schriftlezing: Johannes 9 : 1-1 7 NBV en Johannes 9 : 35-41 NBV / Thema: Het licht zien of het licht missen.

17-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheus 4 : 1-11 NBV / Thema: Door lijden tot heerlijkheid.

13-03-2019, 19:30
Kerkdienst , (Biddag) br. P. Alblas.

13-03-2019, 14:30
Kerkdienst , (Kinderdienst) Biddag (br. J. den Dekker en zr. C.Otterman)

10-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Duidelijke Duurzame Huwelijkstrouw! / Schriftlezing: Maleachi 2: 10-16 NBG / Mattheus 5: 27-32 NBG / HC 41

10-03-2019, 13:00
1voor1 dienst | thema: Max is lief . Wie is die Max?

10-03-2019, 10:00
Aangepaste dienst , ds. Stoffer Otten, Thema: Liefde-Blijdschap-Vrede | Thema: Liefde, blijdschap, Vrede. / Schriftlezing: Lukas 10: 25-37 BGT

03-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Johannes 1:1-14 NBG / Thema: Johannes de Doper getuigde van het licht. En wij?

03-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. D. van der Wal , Nieuw-Vennep | Schriftlezing: Johannes 12:20-32 HSV / Thema: De Here Jezus kijkt vooruit.

24-02-2019, 17:00
Kerkdienst , br. P. Alblas | Schriftlezing: Exodus 21 : 22 - 27 NB / Mattheus 5 : 38 - 48 NBG / HC zondag 40 / Toerusting: Gerechtigheid!

24-02-2019, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

24-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten / br. D. Verdoorn | Schriftlezingen: Lukas 8 : 1 - 3 NBG / Romeinen 12 : 1 - 8 NBG / Toerusting: Dien de Here met wat je hebt!

17-02-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Johannes 5: 1 - 18 NBV / Thema: Welke kant loop jij uit.

17-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Efeziers 5: 22-6: 4 NBV / HC zondag 39 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (2)

10-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Psalm 88 HSV / Thema: Gebed in de duisternis.

03-02-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Kolossenzen 3: 18 - 4:1 NBV / Efeziers 6:1-4 NBV / HC zondag 39 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (1)

03-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (hulpverleningszondag) | Schriftlezing: 1 Timoteus 6: 2d-19 NBV / Thema: Ik breng je hoop!

27-01-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Deuteronomium: 11: 18 - 21 HSV / Jozua 4: 20 - 24 HSV / HC zondag 39 / Toerusting : Eerwaardige ouders!

27-01-2019, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

27-01-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 13: 38a NBV / Handelingen 4: 32-35 NBV / Handelingen 8: 1b - 8 NBV / Thema: Akkeren!

20-01-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Timotheus 2: 1-8 NBG / HC zondag 39 / Toerusting: Breed bidden.

20-01-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Marcus 9: 14-20a NBG / Thema: En ik kom tot U!

13-01-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) m.m.v. Mark de Heer | Schriftlezing : Johannes 10: 1 -15 BGT / Thema: Waarom zou je geloven?

13-01-2019, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

13-01-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Marcus 9: 14-29 NBV / Thema: Door twijfel heen!

06-01-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 NBV / Thema: Wie is Jezus.

06-01-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 139: 1-12 NBG / Mattheus 9: 35-38 NBG / Thema: Allemaal Godzoekers!

01-01-2019, 11:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Nieuwjaarsdienst) | Schriftlezing: Hebreeen 13: 5-16 HSV / Thema: Dezelfde Altijd!

31-12-2018, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Oudejaarsdienst) | Schriftlezing: Jesaja 65: 8-17 NBV / Thema: Prijs je gelukkig met God!

30-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 2: 36-38 NBG / Thema: Leven in het licht van Jezus!

30-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezing: Prediker 1 / Thema: Wat je het beste kunt doen...

29-12-2018, 11:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. Janny Korteweg-Hollermans)

25-12-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten (1e Kerstdag) (gezinsdienst)

24-12-2018, 19:00
Kerstfeest voor de kinderen

23-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Tekst: Lukas 1 : 30, 31 / Mattheus 2 : 1-9 en 9-12 / Thema: Wat betekend de geboorte van Jezus voor ons!

23-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | tekst: Jesaja 40 : 1-5 NBG / Lucas 1 : 11 - 17 en 57 - 66 NBG / Thema: Bij name genoemd!

16-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Hebreeen 10: 19-25 NBV / HC zondag 38 / Toerusting: Elkaar aanvuren.

16-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Schriftlezing: Jesaja 42: 1-3 NBV / Lucas 1: 36-56 NBV / Thema: Ontsteek lichtend vuur!

09-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 13: 10 - 17 HSV / HC zondag 38 / Toerusting: Rust, reinheid en regelmaat!

09-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (2e advent) | Schriftlezing: Lukas 1: 26 - 38 NBV / Thema: Beschikbaar voor God

02-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezingen: Genesis 1 : 1- 2; 4 NBV / Jesaja 40 : 12-26 NBV / Thema: Adembenemend

02-12-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Nieuwe bronnen / Tekst: Fillipenzen 4:1-9

02-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht (1e Advent) | Schriftlezing: Mattheus 1 : 16-25 / Thema: Jezus, de menselijke God!

25-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Efeziers 5: 21-6: 1-4 BGT / Toerusting: Gezin van God

25-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Schriftlezing: Openbaring 21: 1-7 / Thema: Alle dingen nieuw

18-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 5: 33-37 en Matteus 26: 57-75 / HC zondag 37 / Toerusting: Woordwaarde!

18-11-2018, 12:59
1voor1 dienst (Klaas van Houten) | Thema: Nieuwe ambities / Tekst: Filipenzen 3:10-21

18-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Genesis 17: 1-8 / Thema: Gods belofte bevestigd!

11-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 23 : 33 - 43 / HC zondag 36 / Toerusting: De faam van Gods Naam!

11-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Tekst: Handelingen 2: 39 / Thema: Gods grote beloften!

09-11-2018, 20:00
SAGO huiskamer avond "Sing-inn"

07-11-2018, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) | Schriftlezingen: Micha 3:8-12 / Marcus 12: 37-13:2 NBG

07-11-2018, 14:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) kinderdienst, thema: Hart voor Anderen | Schriftlezing: Markus 12: 41-44 BGT / Thema: Hart voor anderen!

04-11-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. S. Otten / Coen Nuijten (jeugddienst) | Schriftlezing: Jakobus 1: 6-8 BGT / Johannes 14: 12-14 BGT / Thema: Lifeguard Jesus!

04-11-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | Thema: Nieuw zelfvertrouwen / Tekst: Filipenzen 3:1-9

04-11-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 5: 43-48 HSV / Matteus 20:1-16 HSV / Thema: God is goed!

28-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. W. van 't Spijker, Hilversum | Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 NBV / 2 Korintiers 5: 11-21 NBV / Thema: De liefde van Christus laat ons geen andere keus?!

28-10-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. H. van Eeken, Delft | Schriftlezingen: Daniel 3: 13-27 / 1 Petrus 1: 3-12 / Thema: Leed en lijden.

21-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezing: Jeremia 10 : 1-16 HSV / HC zondag 35 / Toerusting: God leren kennen!

21-10-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Nieuwe verantwoordelijkheden / Tekst: Fillipenzen 2:12-18

21-10-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lucas 10 : 30-37 NBV / 1 Korintiers 13 : 1-7 NBV / Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde!

14-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. H. Raveling s'-Gravendeel | Schriftlezing: Hebreeen 11: 1-16 NBV / Verkondiging: Te gast op aarde.

14-10-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lukas 11: 5-9 NBV / Johannes 15: 9-17 NBV / Verkondiging: Door dik en dun.....over vriendschap.

12-10-2018, 19:00
Bevestiging Huwelijk van Perry Scheurwater en Jenny van Dam (ds.S. Otten)

07-10-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Jesaja 40 : 12 - 31 NBG / HC zondag 35 / Toerusting: De Gans Andere!

07-10-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Jesaja 58 : 13-14 NBV / Matteus 11 : 28-30 NBV / Verkondiging: Dag van vreugde!

30-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling uit s'-Gravendeel | Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 NBV / Hebreeen11:8-10 NBV / Thema: Leven met Uitzicht.

30-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Job 1: 20 - 3: 1 NBG / Thema: Geloven in moeilijke tijden.

29-09-2018, 10:30
Dienst van Woord en Gebed (Zr. Jansje Wijnanda van Dam-Rijksen)

23-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Deuteronomium 10: 12 - 22 NBV / HC zondag 34 vr. en antw. 94/95 / Toerusting: Glorie aan God!

23-09-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | Thema: Een nieuw doel / tekst: Filippenzen 1:12-30

23-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 116 / Thema: God heb ik lief!

16-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Spreuken 3: 1-12 NBG / HC zondag 34 Vr. en antw. 94

16-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3a NBV / Johannes 3: 5-16 NBV / Thema: Liefde, aanvaarding, vergeving

09-09-2018, 17:00
Jeugddienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes: 20: 19-29 NBV / Verkondiging: Twijfel

09-09-2018, 12:59
1voor1 dienst | Thema: Een nieuw hart / tekst: Filippenzen 1: 3-11

09-09-2018, 10:00
Startzondag, ds. Stoffer Otten | Schriftlezing: Lukas 14: 7-11 BGT / Thema: Koningskind

02-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes 14: 19-26; HSV / Romeinen 13: 8-14 HSV / HC zondag 34 vr. en antw. 92/93 / Toerusting: Gevulde geboden!

02-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Tekst: Matteus 9: 36a Thema: Bewogen bediening!

26-08-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Efeziers 4: 17-32 NBV / Toerusting: Gemengde gevoelens! / Mixed feelings!

26-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 78: 1-11;67-72 NBV / Thema: Wees wegwijzer!

19-08-2018, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst (br. Johan den Dekker) | Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 NBV / Thema: Met God op weg...

19-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Tekst: Psalm 34: 10 / Thema: Wie goed doet, Go(e)d ontmoet.

12-08-2018, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst ( br. Alex Boerman) | Schriftlezing: Psalm 139: 1-14 NBV / Lucas 10: 38-42 NBV / Thema: Missen voor open doel?!

12-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Tekst: Jesaja 55: 8 / Thema: Godswegen zijn hoger ....

05-08-2018, 17:00
Kerkdienst, student G. van Vliet, Amsterdam | Schriftlezing: Lukas 11: 1 - 13 HSV / HC zondag 45 Vr. en antw. 117 en 118

05-08-2018, 10:00
Kerkdienst, student G. van Vliet, Amsterdam | Tekst: Hebr. 4: 1 en 2 Thema: Gods belofte om in te gaan in de rust.

29-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. W. van 't Spijker, Hilversum | Schriftlezing: Genesis 12: 1-9; en Markus 1: 14-20; Markus 2:13-17 Thema: De uitnodiging

29-07-2018, 10:00
Leesdienst, br. P. Korteweg (gelezen preek van ds.D.Quant) | Schriftlezing: Joh. 1 : 35-52 / thema: de broer van.

22-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep | Schriftlezing: Colossenzen 3: 1-17 / Thema: Paulus kledingadvies

22-07-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. J.G. Schenau | Schriftlezing: Psalm 104 HSV / Thema: Glorie aan God

15-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 2 Kon. 2 : 1-14 NBG

15-07-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing : 1 Kon. 19: 19-21 NBG / Lukas 9: 57-62 NBG

08-07-2018, 17:00
Kerkdienst , student A.J. Dorst, Rotterdam | Tekst: Lucas 7:9 / Thema: Hij is het waard

08-07-2018, 10:00
Kerkdienst , student A.J. Dorst, Rotterdam | Tekst: Richteren 13:5 / Thema: Onverwacht in verwachting

01-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Bijbellezing: Handelingen 1: 4 - 11 NBV / Thema: BE MY WITNESS

01-07-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: Papa, ik lijk zoveel op jou.

01-07-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (slotzondag) | Schriftlezing: Jesaja 58 BGT / Thema: Delen van je overvloed.

24-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheus 18: 21-35 HC zondag 32 vr. en antw. 86

24-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 91 / Thema: Verberg mij nu!

21-06-2018, 14:00
Dienst van Woord en Gebed (br. P. Aarse)

17-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Matteus 18: 12-20 HSV HC zondag 31 Vr. en antw. 85 Toerusting: Stok en Staf!

17-06-2018, 12:59
1voor1 dienst (Teus Donk) Thema: Passie voor balans

17-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Ophoff, Zwijndrecht (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Tekst: 1 Korintiers 12: 12-26 Thema: We vormen samen een lichaam.

10-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 24: 44-49 en Romeinen 10: 4 -17 HC zondag 31 Vr. en antw. 83 en 84 Toerusting: Onze passie voor preken!

10-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 16 / Thema: God mijn enig goed/ I have it all. I have it now!

03-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Lucas 5: 1-11 NBV

03-06-2018, 12:59
1voor1 dienst (Vervolging & Vervulling) spreker: Wim Aanen

03-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 1- 21

27-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling uit s'-Gravendeel | Schriftlezing: Lucas 4: 1-13 , Thema: De duivel ging uit vissen. ..

27-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 - 10 NBV, Thema: Priesterlijk present!

20-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. A.G. Boogaard, Rotterdam, Tekst: Joh. 14: 26, Thema: De Pinkstergeest in actie.

20-05-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: Wie zeg JIJ dat ik ben? | Wie zeg jij dat ik ben?

20-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinkesterdag) Belijdenisdienst, Thema: Door God aangeraakt en aangesproken.

13-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Thema: Hou vol, want Hij laat niet los. Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 - 21 NBV

13-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Verkondiging : Trek het spoor door! Schriftlezing: Filippenzen 3:1 t/m 4:1 NBV

10-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Hemelvaartsdag

06-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Thema: Petrus schrijft over het vreemdelingschap van Christus gemeente. Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1-2; 13-25

06-05-2018, 12:59
1voor1 dienst (Dick Verdoorn (zip))

06-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Thema: Jezus laat Thomas zien Wie Hij is. Schriftlezing: Johannes 20 : 19-29

29-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: God s Happy Meal! Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-9 NBV Lukas 9: 10-17 NBV

29-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Standvastig staan in de Tussentijd! Schriftlezingen: Johannes 20: 24-31 NBV 1 Petrus 1: 1-9 NBV

22-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Raak Mij aan! Schriftlezing: Lukas 8: 40-48 HSV HC. Zondag 29

22-04-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

22-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Thema: Groter vreugdevoller geloof! Schriftlezing: Filippenzen 1: 12-26 NBV