Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!
 

Kerkdienst terugluisteren


09-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 13: 10 - 17 HSV / HC zondag 38 / Toerusting: Rust, reinheid en regelmaat!

09-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (2e advent) | Schriftlezing: Lukas 1: 26 - 38 NBV / Thema: Beschikbaar voor God

02-12-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezingen: Genesis 1 : 1- 2; 4 NBV / Jesaja 40 : 12-26 NBV / Thema: Adembenemend

02-12-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Nieuwe bronnen / Tekst: Fillipenzen 4:1-9

02-12-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht (1e Advent) | Schriftlezing: Mattheus 1 : 16-25 / Thema: Jezus, de menselijke God!

25-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Efeziers 5: 21-6: 1-4 BGT / Toerusting: Gezin van God

25-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Schriftlezing: Openbaring 21: 1-7 / Thema: Alle dingen nieuw

18-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 5: 33-37 en Matteus 26: 57-75 / HC zondag 37 / Toerusting: Woordwaarde!

18-11-2018, 12:59
1voor1 dienst (Klaas van Houten) | Thema: Nieuwe ambities / Tekst: Filipenzen 3:10-21

18-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Genesis 17: 1-8 / Thema: Gods belofte bevestigd!

11-11-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 23 : 33 - 43 / HC zondag 36 / Toerusting: De faam van Gods Naam!

11-11-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Tekst: Handelingen 2: 39 / Thema: Gods grote beloften!

09-11-2018, 20:00
SAGO huiskamer avond "Sing-inn"

07-11-2018, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) | Schriftlezingen: Micha 3:8-12 / Marcus 12: 37-13:2 NBG

07-11-2018, 14:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) kinderdienst, thema: Hart voor Anderen | Schriftlezing: Markus 12: 41-44 BGT / Thema: Hart voor anderen!

04-11-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. S. Otten / Coen Nuijten (jeugddienst) | Schriftlezing: Jakobus 1: 6-8 BGT / Johannes 14: 12-14 BGT / Thema: Lifeguard Jesus!

04-11-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | Thema: Nieuw zelfvertrouwen / Tekst: Filipenzen 3:1-9

04-11-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 5: 43-48 HSV / Matteus 20:1-16 HSV / Thema: God is goed!

28-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. W. van 't Spijker, Hilversum | Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 NBV / 2 Korintiers 5: 11-21 NBV / Thema: De liefde van Christus laat ons geen andere keus?!

28-10-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. H. van Eeken, Delft | Schriftlezingen: Daniel 3: 13-27 / 1 Petrus 1: 3-12 / Thema: Leed en lijden.

21-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezing: Jeremia 10 : 1-16 HSV / HC zondag 35 / Toerusting: God leren kennen!

21-10-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Nieuwe verantwoordelijkheden / Tekst: Fillipenzen 2:12-18

21-10-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lucas 10 : 30-37 NBV / 1 Korintiers 13 : 1-7 NBV / Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde!

14-10-2018, 17:00
Kerkdienst, ds. H. Raveling s'-Gravendeel | Schriftlezing: Hebreeen 11: 1-16 NBV / Verkondiging: Te gast op aarde.

14-10-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lukas 11: 5-9 NBV / Johannes 15: 9-17 NBV / Verkondiging: Door dik en dun.....over vriendschap.

12-10-2018, 19:00
Bevestiging Huwelijk van Perry Scheurwater en Jenny van Dam (ds.S. Otten)

07-10-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Jesaja 40 : 12 - 31 NBG / HC zondag 35 / Toerusting: De Gans Andere!

07-10-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Jesaja 58 : 13-14 NBV / Matteus 11 : 28-30 NBV / Verkondiging: Dag van vreugde!

30-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling uit s'-Gravendeel | Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 NBV / Hebreeen11:8-10 NBV / Thema: Leven met Uitzicht.

30-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Job 1: 20 - 3: 1 NBG / Thema: Geloven in moeilijke tijden.

29-09-2018, 10:30
Dienst van Woord en Gebed (Zr. Jansje Wijnanda van Dam-Rijksen)

23-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Deuteronomium 10: 12 - 22 NBV / HC zondag 34 vr. en antw. 94/95 / Toerusting: Glorie aan God!

23-09-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | Thema: Een nieuw doel / tekst: Filippenzen 1:12-30

23-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 116 / Thema: God heb ik lief!

16-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Spreuken 3: 1-12 NBG / HC zondag 34 Vr. en antw. 94

16-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3a NBV / Johannes 3: 5-16 NBV / Thema: Liefde, aanvaarding, vergeving

09-09-2018, 17:00
Jeugddienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes: 20: 19-29 NBV / Verkondiging: Twijfel

09-09-2018, 12:59
1voor1 dienst | Thema: Een nieuw hart / tekst: Filippenzen 1: 3-11

09-09-2018, 10:00
Startzondag, ds. Stoffer Otten | Schriftlezing: Lukas 14: 7-11 BGT / Thema: Koningskind

02-09-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes 14: 19-26; HSV / Romeinen 13: 8-14 HSV / HC zondag 34 vr. en antw. 92/93 / Toerusting: Gevulde geboden!

02-09-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Tekst: Matteus 9: 36a Thema: Bewogen bediening!

26-08-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Efeziers 4: 17-32 NBV / Toerusting: Gemengde gevoelens! / Mixed feelings!

26-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 78: 1-11;67-72 NBV / Thema: Wees wegwijzer!

19-08-2018, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst (br. Johan den Dekker) | Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 NBV / Thema: Met God op weg...

19-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Tekst: Psalm 34: 10 / Thema: Wie goed doet, Go(e)d ontmoet.

12-08-2018, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst ( br. Alex Boerman) | Schriftlezing: Psalm 139: 1-14 NBV / Lucas 10: 38-42 NBV / Thema: Missen voor open doel?!

12-08-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Tekst: Jesaja 55: 8 / Thema: Godswegen zijn hoger ....

05-08-2018, 17:00
Kerkdienst, student G. van Vliet, Amsterdam | Schriftlezing: Lukas 11: 1 - 13 HSV / HC zondag 45 Vr. en antw. 117 en 118

05-08-2018, 10:00
Kerkdienst, student G. van Vliet, Amsterdam | Tekst: Hebr. 4: 1 en 2 Thema: Gods belofte om in te gaan in de rust.

29-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. W. van 't Spijker, Hilversum | Schriftlezing: Genesis 12: 1-9; en Markus 1: 14-20; Markus 2:13-17 Thema: De uitnodiging

29-07-2018, 10:00
Leesdienst, br. P. Korteweg (gelezen preek van ds.D.Quant) | Schriftlezing: Joh. 1 : 35-52 / thema: de broer van.

22-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep | Schriftlezing: Colossenzen 3: 1-17 / Thema: Paulus kledingadvies

22-07-2018, 10:00
Kerkdienst, ds. J.G. Schenau | Schriftlezing: Psalm 104 HSV / Thema: Glorie aan God

15-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 2 Kon. 2 : 1-14 NBG

15-07-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing : 1 Kon. 19: 19-21 NBG / Lukas 9: 57-62 NBG

08-07-2018, 17:00
Kerkdienst , student A.J. Dorst, Rotterdam | Tekst: Lucas 7:9 / Thema: Hij is het waard

08-07-2018, 10:00
Kerkdienst , student A.J. Dorst, Rotterdam | Tekst: Richteren 13:5 / Thema: Onverwacht in verwachting

01-07-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Bijbellezing: Handelingen 1: 4 - 11 NBV / Thema: BE MY WITNESS

01-07-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: Papa, ik lijk zoveel op jou.

01-07-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (slotzondag) | Schriftlezing: Jesaja 58 BGT / Thema: Delen van je overvloed.

24-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheus 18: 21-35 HC zondag 32 vr. en antw. 86

24-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 91 / Thema: Verberg mij nu!

21-06-2018, 14:00
Dienst van Woord en Gebed (br. P. Aarse)

17-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Matteus 18: 12-20 HSV HC zondag 31 Vr. en antw. 85 Toerusting: Stok en Staf!

17-06-2018, 12:59
1voor1 dienst (Teus Donk) Thema: Passie voor balans

17-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Ophoff, Zwijndrecht (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Tekst: 1 Korintiers 12: 12-26 Thema: We vormen samen een lichaam.

10-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 24: 44-49 en Romeinen 10: 4 -17 HC zondag 31 Vr. en antw. 83 en 84 Toerusting: Onze passie voor preken!

10-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 16 / Thema: God mijn enig goed/ I have it all. I have it now!

03-06-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Lucas 5: 1-11 NBV

03-06-2018, 12:59
1voor1 dienst (Vervolging & Vervulling) spreker: Wim Aanen

03-06-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 1- 21

27-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling uit s'-Gravendeel | Schriftlezing: Lucas 4: 1-13 , Thema: De duivel ging uit vissen. ..

27-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 - 10 NBV, Thema: Priesterlijk present!

20-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. A.G. Boogaard, Rotterdam, Tekst: Joh. 14: 26, Thema: De Pinkstergeest in actie.

20-05-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: Wie zeg JIJ dat ik ben? | Wie zeg jij dat ik ben?

20-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinkesterdag) Belijdenisdienst, Thema: Door God aangeraakt en aangesproken.

13-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Thema: Hou vol, want Hij laat niet los. Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 - 21 NBV

13-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Verkondiging : Trek het spoor door! Schriftlezing: Filippenzen 3:1 t/m 4:1 NBV

10-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Hemelvaartsdag

06-05-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Thema: Petrus schrijft over het vreemdelingschap van Christus gemeente. Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1-2; 13-25

06-05-2018, 12:59
1voor1 dienst (Dick Verdoorn (zip))

06-05-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Thema: Jezus laat Thomas zien Wie Hij is. Schriftlezing: Johannes 20 : 19-29

29-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: God s Happy Meal! Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-9 NBV Lukas 9: 10-17 NBV

29-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Standvastig staan in de Tussentijd! Schriftlezingen: Johannes 20: 24-31 NBV 1 Petrus 1: 1-9 NBV

22-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Raak Mij aan! Schriftlezing: Lukas 8: 40-48 HSV HC. Zondag 29

22-04-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

22-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Thema: Groter vreugdevoller geloof! Schriftlezing: Filippenzen 1: 12-26 NBV

15-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Gods geschenk aannemen! Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1:1-10 HC zondag 28 vr. en antw. 76 en 77

15-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Thema: Meer Liefde! Schriftlezing: Johannes 21: 15-17 NBV Filippenzen 1: 1-11 NBV

08-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Thema: Bemoedig elkaar met deze woorden Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 HSV

08-04-2018, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

08-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Thema: Orientatie op de Opgestane Schriftlezing: Filippenzen 3: 10-1-4: 1 HSV

01-04-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, 1e Paasdag | Toerusting: Wandel in het licht! Schriftlezing: Kolossenzen 2: 1-15 NBV

01-04-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, 1e Paasdag | Thema: Getuigen van de opstanding! Schriftlezing: Mattheus 28: 1 - 15

31-03-2018, 19:30
Korte samenkomst voor Stille Week. Maria, de moeder. (Lukas 2 vers 34-35 en Johannes 19:25-27)

30-03-2018, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten, Goede Vrijdag

29-03-2018, 19:30
Korte samenkomst voor Stille Week. Pilatus, de rechter. (Matteus 27:11-26)

28-03-2018, 19:30
Korte samenkomst voor Stille Week. Petrus, de leerling. (Matteus 26:69-75)

27-03-2018, 19:30
Korte samenkomst voor Stille Week. Kajafas, de hogepriester (Matteus 26:57-68)

26-03-2018, 19:30
Korte samenkomst voor Stille Week. Judas, de verrader. Schriftlezing: Matteus 26:36-56

25-03-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlekom, Rotterdam-zuid | Schriftlezing: Jesaja 50 : 4 - 7 NBV / Marcus 14 : 1 - 11 NBV Thema: Je liefde aan Jezus geven.

25-03-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Johannes 5 : 19-47 NBV

18-03-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Taal en teken: Zeker weten! Schriftlezing: Mattheus 26: 26-29 / HC zondag 28 vr. en. antw. 75

18-03-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Onder de hoede van de Goede Herder Schriftlezing: Johannes 10: 11-21 / Tekst: Joh. 10: 11

14-03-2018, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Biddag)

14-03-2018, 14:30
Kinderdienst , ds. S. Otten , Biddag

11-03-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Getekend voor het leven (2) Schriftlezing: Johannes 10: 14-16 / Handelingen 2: 37-42 / Romeinen 11: 13-18 / HC. Zondag 27

11-03-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten)

11-03-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: En als Christus voor je zijn. Schriftlezing: Johannes 13: 12-20

04-03-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Johannes 2: 13-25 Tekst: Joh. 2: 23-25

04-03-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. M. Bot, Maassluis | Thema: Schietterrein: levensgevaarlijk Schriftlezing: Lucas 22: 24-34 en HSV 1 Petrus 5: 8 - 11 HSV

25-02-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Getekend voor het leven (1), Over de doop. Schriftlezing: Hebreeen 8: 1-13 en 9: 15 NBV, HC zondag 26 Vr. en antw. 69 - 71

25-02-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

25-02-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: ROUTE 77- van Eden naar Eden. Schriftlezing: Gen. 2: 8-17, Gen. 3: 22-24 NBV, Matteus 27: 45 - 54, Openb. 21: 1-7, Openb. 22:1-5

18-02-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Deep Love - over sex en zo. Schriftlezing: Genesis 1: 27-28 NBV / Spreuken 5: 15-23 NBV

18-02-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Elkaar liefde bewijzen! Schriftlezing: Johannes 15: 9-17

11-02-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlekom, Rotterdam-zuid | Thema: Terug naar het woord. Tekst: Kolossenzen 3: 16-17

11-02-2018, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

11-02-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Een boom zijn Schriftlezing: Lukas 19 : 1-10 en NBV Galaten 5 : 22-26 NBV

04-02-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Geloof gewekt en gevoed! Schriftlezing: Genesis 15: 1-6 NBV HC zondag 25 vr. en antw. 66-68

04-02-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (hulpverleningszondag) | Thema: Bij God beschut! Schriftlezing: Deuteronomium 33: 26 -; 34: 8

28-01-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Hoe kom ik tot geloof? Schriftlezing: Johannes 16: 5-16 NBV HC zondag 25 vr. en antw. 65

28-01-2018, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten)

28-01-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Geroepen tot Gods dienst! Schriftlezing: 1 Samuel 10: 17-27 NBV

21-01-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Daad-werkelijk levend voor God! Schriftlezing: Romeinen 6: 8-23 NBV / HC zondag 24

21-01-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Thema: In de stilte...bij Jezus ! Schriftlezing: Marcus 1: 35-37a

14-01-2018, 17:00
Kerkdienst , jeugddienst | Thema: Ik wil jou van harte dienen! Schriftlezing: Lukas 10: 25-37

14-01-2018, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

14-01-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Thema: De Waker bij Wassend Water! Schriftlezing: Marcus 6: 45-52

07-01-2018, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Thema: Wat de Toekomst brengen moge! Schriftlezing: Ezra 8: 15 - 36 Tekst: Ezra 8: 21 - 23

07-01-2018, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Gered om te redden! Schriftlezing: Markus 1: 21-29 HSV

06-01-2018, 11:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. C.C. van Nimwegen-van de Merbel)

01-01-2018, 11:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Nieuwjaarsdienst) | Thema: Gods goedheid gaat mee! Schriftlezing: Psalm 118: 1 - 4; 24 - 29

31-12-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Oudejaarsdienst) | Thema: Op de Puinhopen! Schriftlezing: 1 Samuel 29: 6-30: 8 Tekst: 1 Samuel 30: 6c

31-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Heengaan in vrede! Schriftlezing: Lukas 2 : 22-35

25-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Kerstdag), gezinsdienst | Thema: : Kerstfeest - Vreugdefeest ! Schriftlezing: Lucas 2: 8 - 20.

24-12-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Thema: Gods liefde daar word je stil van. Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 23

24-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | Thema: Gegrepen door Gods grenzeloze liefde (3) Schriftlezing: Jona 4 / Marcus 10:13-16 NBV

17-12-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Goed met God! Schriftlezing: Romeinen 3: 9-30 NBV HC zondag 23 vr. en antw. 60 en 61

17-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Thema: Gegrepen door Gods grenzeloze liefde. (2) Schriftlezing: Jona 3 en Mattheus 12: 38-41

10-12-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Ik ben een kind van God / I am a child of God ! Schriftlezing: Matteus 19: 16-30 NBV HC zondag 23 vr. en antw. 59

10-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (2e advent) | Thema: Door de Here opgediept ! Schriftlezing: Jona 2 NBV

03-12-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23 NBV

03-12-2017, 12:59
1voor1 dienst (Edith Tol)

03-12-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw (1e adventzondag) | Thema: Vol verwachting. Schriftlezing: Jesaja 63: 19b-63: 8 NBV Marcus 13: 24-37 NBV

26-11-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Jezus leeft en ik met Hem! Schriftlezing: Marcus 12: 18-27 NBV HC zondag 22

26-11-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Thema: Wij verwachten ... het allerlaatste! Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-18 Tekst: 2 Petrus 3: 13

19-11-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: VERGEVING ! Schriftlezing: Lucas 23 : 33 - 43

19-11-2017, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten)

19-11-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Thema: God bewijst Zijn liefde! Schriftlezing tekst: Romeinen 5 : 8

18-11-2017, 11:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. Nel van den Herik-Bot)

12-11-2017, 17:00
Kerkdienst (Jeugddienst) Thema: My BFF - He Maat Schriftlezing: 1 Samuel 17: 55-18:4 en 1 Samuel 20:1 -13 NBV |

12-11-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Themaweek Kerk & School) | Thema: De ontknoping Schriftlezing: Genesis 50: 15-20

05-11-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht. | Thema: Aanbidding, Schriftlezing: Psalm 95

05-11-2017, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter), thema: Verleiding

05-11-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Niet alleen verder!. Schriftlezing: Richteren 1: 1-11

04-11-2017, 11:30
Dankdienst voor het leven van Johan Hendrik Carel Meijers

01-11-2017, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag), Thema: Dankbaarheid breekt door.

01-11-2017, 14:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) kinderdienst, thema: Blij met de Bijbel!

29-10-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Genade redt van t gericht ! Schriftlezing: Zacharia 3: 1 - 10 / Psalm 103: 1 - 5 / HC zondag 21 vr. en antw. 56

29-10-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Geraakt door het woord ! Schriftlezing: 2 Kronieken 34:14-33 BGT

22-10-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. C.D. Affourtit, Amsterdam | Thema: Het woord waarheid in de Bijbel Schriftlezingen: Psalm 111 en Johannes 1: 14-17

22-10-2017, 12:59
1voor1 dienst (Teus Donk) thema : Respect voor God.

22-10-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. C.D. Affourtit, Amsterdam | Thema: Hoelang nog Here? Schriftlezing: Zacharia 1: 1-17

15-10-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Samen voor God en elkaar! Schriftlezing: 1 Petrus: 2: 1-10 NBV HC zondag 21 vr. en antw. 55

15-10-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Opnieuw beginnen !/Total reset ! Schriftlezing: 2 Kronieken 33:1-13

08-10-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Niet aflaten! / Don t give up! Schriftlezing: Hebreeen 10: 19-25 ; 35 - 39 NBV HC zondag 21 vr. en antw. 54

08-10-2017, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

08-10-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Zing er de moed maar inv ! Schriftlezing: 2 Kronieken 20: 1-4; 13- 24 HSV

01-10-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Verkoren volk ! - gedragen door Gods welbehagen Schriftlezing: Efeze 1: 1-14 NBV HC zondag 21 vr. en antw. 54

01-10-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's-Gravendeel | Thema: Abram de bedrieger. Schriftlezing: Genesis 12:10-20 NBV

24-09-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: IK zal handhaven! Schriftlezing: Lukas 22: 24 - 38 HC Zondag 21 vr en antw. 54

24-09-2017, 12:59
1voor1 dienst (Stoffer Otten)

24-09-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Thema: Vernieuw-de-vreugde Schriftlezing: Psalm 40: 7 - 18

17-09-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Thema: Radicaal geloven als Rachab! Schriftlezing: Jacobus 1 : 19-27 NBV Jacobus 2 : 14-26 NBV

17-09-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding H.A.) | Thema: Zonder Gods Geest gaat het niet! Schriftlezing: Psalm 51

10-09-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlekom, Rotterdam-zuid | Schriftlezing: Deuteronomium 14: 22 - 15: 11

10-09-2017, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: De God van David, de God voor jou: Inleiding

10-09-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (startzondag) | Thema : Een feest om te geven. Schriftlezing: Lucas 19: 1- 10 BGT

03-09-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Windkracht 16 ! Schriftlezing: Johannes 3: 1-13 / 2 Timoteus 1: 1-10 HC zondag 20 vr. en antw. 53

03-09-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Mijn motto! Schriftlezing: Prediker 12: 8-14 NBV / Matteus 5: 17-20 NBV

27-08-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Prediker 3 : 16-4: 3 Mattheus 25 : 31-46 HC zondag 19 vr. en antw. 52

27-08-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Hoe gaat het? Schriftlezing: Psalm 138 : 1-6;23-24 Lukas 18 : 35-43

20-08-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Ridderkerk | Thema: De Here geeft Noach de opdracht uit de ark te gaan. Schriftlezing: Genesis 8: 1-22; 9: 8-17 Kolossenzen 1: 15-17

20-08-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: In de stilte/Verleng de vakantie! Schriftlezing: Lukas 10: 38-42 HSV

13-08-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Vreugdevolle gemeentevisie! Schriftlezing: 1 Korintiers 1: 1-17 HSV

13-08-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Vreugde, vrijheid, vrede! Schriftlezing: Psalm 68: 1-7; 20-30

08-08-2017, 10:15
Rouwdienst , voorganger ds. S.Otten

06-08-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Thema: In het perspectief van de eeuwigheid!. Schriftlezing: Jesaja 34 en 35 Tekst: Jesaja 35: 7

06-08-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Thema: Wat hebben we toch verkeerd gedaan? Schriftlezing: 1 Samuel 2: 12-17; 22-26 1 Samuel 8: 1-5

30-07-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 2 Timoteus 2: 14- 26 Tekst: 2 Tim. 2: 19

30-07-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 1 Koningen 16: 29-17:6 Tekst: 1 Kon. 17: 1

23-07-2017, 17:00
Leesdienst

23-07-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. B. Witzier, Houten

16-07-2017, 17:00
Kerkdienst , student A.S. de Jong, Apeldoorn | Thema: Jezus brengt de kleingelovige tot belijden. Schriftlezing: Johannes 20: 19-31 (NBV)

16-07-2017, 10:00
Kerkdienst , student A.S. de Jong, Apeldoorn | Thema: Het woord van de Heer klinkt zonder ophouden Schriftlezing: Amos 7 (NBV)

09-07-2017, 17:00
Kerkdienst , leesdienst br. Alex Boerman | Thema: Blijf staande in de verzoeking/verleiding Schriftlezing: Genesis 3 : 1 -13 NBG Jacobus 1 : 1 -4 en 12 - 8 NBG

09-07-2017, 10:00
Kerkdienst , kandidaat J.H. Bonhof, Utrecht-west ICF | Thema: God doet recht. Schriftlezing: 1 Samuel 24: 1-23 NBG Romeinen 12:19-13:2 NBG

02-07-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Thema: Verschijningen van Jezus Schriftlezing: Handelingen 9: 1-25 NBG

02-07-2017, 12:59
1voor1 dienst (Wim Aanen)

02-07-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Slotzondag | Thema: In Zijn spoor zichtbaar liefhebben Schriftlezing: Johannes 13 : 31-35 BGT 1 Johannes 4: 7-12 BGT

25-06-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema : Leven van de geef ! Schriftlezing: Handelingen 2: 25-36 HSV HC zondag 19. Vr. en antw. 51

25-06-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Viering Heilig Avondmaal | Thema : Gezin van God (2) Schriftlezing: Psalm 133 NBG

18-06-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Thema: De Geest en de gemeente Schriftlezing: Handelingen: 2: 43-47 4: 32-36; 5: 12-16

18-06-2017, 12:59
1voor1 dienst (Dick Verdoorn(Zip))

18-06-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Thema: Gezin van God/Family-life ! Schriftlezing: Handel. 4: 32-37 NBV

11-06-2017, 17:00
Kerkdienst , br. W.J.A. Wemmenhove (leesdienst) | Thema: Als God zich verborgen houdt. Schriftlezing: Jesaja 45: 9 - 25 Tekst: Jesaja 45: 15

11-06-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 103 HSV Verkondiging: Gods goedertierenheid over ons geschonden bestaan.

04-06-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. J.Breman, Zwijndrecht | Thema: De Geest laat ons Jezus zien met heerlijkheid en eer bekroond. Schriftlezing: Handelingen 2: 22-37 Hebreeen 2: 5-18

04-06-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinksterdag) | Thema: Gepassioneerd voor God! Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21

28-05-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: De Zoon op de troon! Schriftlezing: Efeziers 1: 15-23 NBV H.C. zondag 19 vr. en antw. 50 en 51

28-05-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Schaamteloos spreken! Schriftlezing: Lucas 12: 4-12 NBV Rom. 1: 13-17 NBV

25-05-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hemelvaartsdag) | Verkondiging: Juicht, want Jezus is Heer! schriftlezing: Lucas 24: 36 - 53 NBV.

21-05-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Voor altijd vriend van Jezus / Forever Friends! Schriftlezing: Efeziers 4: 25-32 NBV

21-05-2017, 12:59
1voor1 dienst (Teus Donk) | 1voor1 dienst (Teus Donk) Thema: Petrus

21-05-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (bevestiging ambtsdragers) | Thema: Met kracht bekleed! Schriftlezing: Lukas 24: 36-49

19-05-2017, 14:30
Huwelijksbevestigingsdienst Ewout Jongeneel en Anita van Krimpen | Huwelijksbevestigingsdienst voorganger: ds S. Otten

14-05-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: In Christus nooit nep! Schriftlezing: Kolossenzen 2: 16 - 3; 4 NBV HC zondag 18 vr. en antw. 49

14-05-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (aangepaste dienst ICAP) | Verkondiging: Vertel het aan de mensen Tekst: Handelingen 1:6-11 en Handelingen 4:11-22

07-05-2017, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst | Thema: Wel te rusten Schriftlezing: Psalm 4 NBG

07-05-2017, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

07-05-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam
(Na de dienst koffiedrinken.) | Thema: De royale baas en de egoistische arbeiders. Schriftlezing: Matteus 19: 27-30 NBV Matteus 20: 1-16 NBV Tekst: Matteus 20: 16

30-04-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Bijstand van Boven! Schriftlezing: Hebreeen 2: 10 -18 NBG Hebreeen 4: 14 -16 NBG HC zondag 18 Vr. en antw. 49

30-04-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Een overvloed van leven! Schriftlezing: Marcus 16: 9 - 20 NBG

23-04-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: De hemel op aarde! Schriftlezing: Psalm 47 HSV Lucas 24 : 50-53 HSV HC zondag 18 vr. en antw. 46, 47

23-04-2017, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

23-04-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: In Zijn spoor bidden! Schriftlezing: Joh. 20 :19-23 Hand.: 1 : 12-15 Hand.: 4 : 27-31

16-04-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. G. Vos, 1e Paasdag | Schriftlezing: Marcus 16: 1 - 8 Thema: De opstanding van Christus: ons verstand, ons hart en onze taak.

16-04-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, 1e Paasdag | Thema: Van het graf af! Schriftlezing: Matteus 28: 1 - 10

15-04-2017, 19:30
Samenkomst Stille Week, thema: Bijzetting | Thema: Bijzetting Deze dienst is verzorgt door de JeugdAlpha

14-04-2017, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten, Goede Vrijdag | Schriftlezing Marcus 15: 29-39 NBV Verkondiging: Jezus jennen! / Spot met God!

13-04-2017, 19:30
Samenkomst Stille Week, thema: Koningsmaal

12-04-2017, 19:30
Samenkomst Stille Week, thema: Inhuldiging

11-04-2017, 19:30
Samenkomst Stille Week, thema: Titel

10-04-2017, 19:30
Samenkomst Stille Week, thema:Intocht

09-04-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Het nieuwe leven ! Schriftlezing: Romeinen 6: 11-14 NBV / HC zondag 17

09-04-2017, 12:59
1voor1 dienst (ds. S.Otten) | Het thema is: Jezus uitgestoken hand.

09-04-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Verkondiging: Ik zal handhaven! Schriftlezing: Matteus 26: 30 - 35 Matteus 26: 55 - 56

02-04-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: De verkleedpartij!/The real make-over! Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17 NBV H.C. zondag 17 vr. en antw, 45

02-04-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Viering Heilig Avondmaal | Verkondiging: Op de deel ! Schriftlezing: Lukas 15: 12 - 24

26-03-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: De dood is dood! Schriftlezing: Handelingen 13: 26-43 HC zondag 17 vr.en antw. 45

26-03-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding H.A.) | Thema: Deemoedig discipel! Schriftlezing: Lukas 14 : 1 - 14 NBV 1 Timoteus 6 : 2b -11 NBV

19-03-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezing: Colossenzen 3: 1-17

19-03-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Concentratie op het kruis! Schriftlezing: Galaten 3: 1-14 NBV Galaten 6: 11-18 NBV

12-03-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Dienst met jongeren Thema: Jezus Bucketlist! Schriftlezing: Marcus 10: 35-45

12-03-2017, 12:59
1voor1 dienst (Teus Donk) | De spreker is Teus Donk en het thema is: Maria, zalving van Jezus. (geen opname gemaakt!)

12-03-2017, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Confrontatie met het kruis! Schriftlezing: Mattheus 16: 21-23

08-03-2017, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Biddag) | Het broodtrommeltje van God.

08-03-2017, 14:30
Kinderdienst Biddag

05-03-2017, 17:00
Kerkdienst, ds. H. de Graaf, Urk | Gods woord is waarheid. Schriftlezing: 1 Koningen 17: 7-14 HSV

05-03-2017, 10:00
Kerkdienst, ds. J. Markus, Hellouw | Hier ben ik Schriftlezing: Genesis 2: 15 - 3: 9

26-02-2017, 17:00
Kerkdienst, ds. G. Vos, Mijdrecht | Het evangelie van het aangename jaar des Heren. Schriftlezing: Lucas 4 : 14 - 22

26-02-2017, 12:59
1 voor 1 dienst | 1 voor 1 dienst (ds. S.Otten)

26-02-2017, 10:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Consequenties van het kruis! Mattheus 16: 21-27; Galaten 2: 20 Wet: Kol. 3: 5-17

19-02-2017, 17:00
Kerkdienst, ds. S. Otten | Buiten bij Jezus. Schriftlezing: Hebreeen 13: 5-21 NBG HC zondag 16 vr. en. antw. 44

19-02-2017, 10:00
Kerkdienst, ds. D. Quant, Houten | Hij heeft alles goed gemaakt. Schriftlezing: Markus 7: 14-17 NBG Markus 7: 31-37 NBG

12-02-2017, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst br. P. Alblas

12-02-2017, 12:59
1 VOOR 1 DIENST

12-02-2017, 10:00
Kerkdienst, ds. G.J.H. Vogel, Dordrecht-Zuid

05-02-2017, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Grafscheid! Schriftlezing: Lukas 23: 50-56 Johannes 19: 38-42 1 Korintiers 15: 35-38 HC zondag 16 vr. en antw. 41, 42

05-02-2017, 10:00
Kerkdienst, Leesdienst, br. A. Vonk