Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
Oudere diensten zijn eventueel op te vragen bij de beheerder van deze site. (mits er een opname is)
Klik op dit adres websitebeheer@elimkerk.nl

KERKDIENST TERUGLUISTEREN


05-12-2021, 17:00
Leesdienst, br. Piet Alblas | 1e Schriftlezing: Mattheüs 1 : 18 -25 (HSV) 2e Schriftlezing: Lucas 1 : 28 -33 en 38 (HSV) Prediking/thema: Mattheüs 1 : 21 en Lucas 1 : 31 Thema: “u zult Hem de naam Jezus geven”

05-12-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw (2e advent) | Schriftlezing: Filippenzen 1: 3 - 11 NBV Prediking/Thema: Tekst Fil. 1: 10 En, wat heb je gekregen?

28-11-2021, 17:00
Kerkdienst , kand. A. Veuger, Nijkerk | Schriftlezing: Numeri 21: 1- 9 NBV Verkondiging: tekst Numeri 21:8 Thema: Zie omhoog en blijf leven!

28-11-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | spreker: Anita Stigter Thema: Kerk zijn: ruimte geven aan discipelschap

28-11-2021, 10:00
Kerkdienst , kand. A. Veuger, Nijkerk (1e advent) | Schriftlezing: Jesaja 8:19- 9: 6 HSV Verkondiging: Jesaja 9:1 Thema "Licht in de duisternis".

21-11-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen: 2 Koningen 5 vers 15 – 27; en 1 Tim. 6 vers 6 – 10 (HSV) Prediking/Thema: “Wat is het meest belangrijke?” tekst 2 Kon. 5 vers 26.

21-11-2021, 10:00
Leesdienst, br. Alex Boerman (Eeuwigheidszondag) | Schriftlezing: Psalm 42 : 1-6 en 12 HSV 1 Kronieken 29 : 10-12 HSV Openbaringen 21 : 1-5 HSV Verkondiging: Thema: Verdriet in de weegschaal

14-11-2021, 17:00
Jeugddienst , ds. A.J. van der Toorn, Leiden | Schriftlezing: Jesaja 46 en Matteüs 11,25-30 Thema: Dragen of gedragen worden

14-11-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.J. van der Toorn, Leiden | Schriftlezing: 1 Samuel 1,1 - 2,10 (NBV) Prediking/Thema: kern: 1 Samuël 1,10-11 en 20; “Je toekomst in Gods handen”

07-11-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: 1 Thess.5: 12-28 Verkondiging: blijdschap - bidden - danken

07-11-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A. van de Bovekamp, Scherpenzeel | Schriftlezing: 2 Koningen 4 : 1 - 7 (NBV) Prediking/Thema: Wat heb jij in huis

03-11-2021, 19:30
Kerkdienst (Dankdag) , Leesdienst (br. J. den Dekker) | Schriftlezing: 2 Samuël 8 : 15 – 9 : 13 NBG Thema: Danken op niveau!

03-11-2021, 14:30
Kinderdienst Dankdag, ds. C.H. Legemaate, Rotterdam-ICF | Thema: Dankend doorgaan Bijbelgedeelte: Genesis 8:15 – 9:17

31-10-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Hebreeën 3:7:4:11 NBV Prediking/thema: Genieten van de Rust.

31-10-2021, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | Zondag spreekt Max van Dam in de 1 voor 1 dienst. Het onderwerp is : "Laat je verrassen" We kunnen zo vast zitten aan onze vaste patronen en verwachtingen.Maar wat als God ons verrast met uitdagingen en nieuwe kansen. Met moeilijkheden of zegeningen. We kunnen ook door elkaar verrast worden. In het lichaam van Christus telt iedereen mee. Laat je verrassen in de kerk. Hartelijk welkom.

31-10-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Romeinen 5:1-11 NBV Prediking/thema: Gerechtvaardigd uit het geloof

24-10-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. N.C. Smits, Purmerend. | Schriftlezing: Richteren 14 (NBV) Verkondiging: “Liefde en leeuwenhoning”

24-10-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. N.C. Smits, Purmerend. | Schriftlezing: Hebr. 11: 1-16 (NBV) Verkondiging: “Gelovend door het doolhof”

17-10-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Opb.2: 12-17 (HSV)

17-10-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Psalm 42 en 43 (HSV)

10-10-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Kol 3:1-17 NBV / Thema: Bekleed met de nieuwe mens

10-10-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Kol. 2:6-15 NBV / Thema: Het bewijsstuk uitgewist

03-10-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Hardeman, Rotterdam | Schriftlezingen: Jesaja 2: 1-5, Matteüs 8: 5-13 en Romeinen 11: 11-14 (NBG) Prediking/ Thema: Wandelen in het licht des Heren (n.a.v.: Jesaja 2:5)

03-10-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter)

03-10-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Hardeman, Rotterdam (Voorbereiding H.A.) | Schriftlezing: Psalm 86 (NBG) Prediking/ Thema: “Uit één stuk ” (n.a.v. Psalm 86: 11)

26-09-2021, 17:00
Jeugddienst, spreker dr. ir. Emanuël Rutten | Thema: Geloof jij? Spreker: Emanuel Rutten

26-09-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. G.J.H. Vogel, Oosterland | Schriftlezing: Ps.101 en Opb.21: 1-8 / Thema: Waar zullen we van zingen?

19-09-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. B. Reinders, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Psalm 3 en Math.26: 36-45 Thema: Hoe slaap je? (vs.6)

19-09-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Lukas 10: 25-37 en 1 Timotheüs 3: 14-16 (NBV) Thema: “wij zijn het huisgezin van God.”

12-09-2021, 17:00
ds. J. Groenleer, Leiden | 1e bijbellezing: Jesaja 45:20-25 (NBV) 2e bijbellezing: Marcus 9:14-29 (NBV) Prediking n.a.v.Marcus 9:14-29 (m.n. vs.23) Thema: "Geloof volhouden in een bezeten wereld".

12-09-2021, 10:00
ds. J. Groenleer, Leiden (startzondag) | Bijbellezing: Richteren 6 (NBV)/ Thema: Help! Ben ik een held?

05-09-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Richteren 6:36 t/m 40 / Johannes 7:1t/m 24 / Thema: Wat moeten wij met Jezus aan?

05-09-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P van Langevelde, Zoetermeer | Lezen: Genesis 18 vers 1 – 15 en Genesis 21 vers 1 – 7 Thema: Kijk, Sara lacht!

29-08-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. R. Jansen, Kornhorn (m.i.v. 5 september predikant te Dordrecht-Zuid) | Schriftlezing: 1 Corinthe 15:1-34; 51-58 NBV Verkondiging: Aan het werk! –1 Waarom? -2 Daarom! (n.a.v. 1 Corinthe 15:58)

29-08-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Job 2 vers 11 – 3 vers 26 (NBV) Thema: Leren leven met verlies

22-08-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Hogenbirk, Bennekom | lezing: 1 Petrus 1: 1-12 (HSV) / Tekst: 1 Petrus 1: 1-2 (HSV) / Thema: “Uitverkoren vreemdeling.”

22-08-2021, 10:00
Leesdienst, br. Alex Boerman | Schriftlezing: Genesis 3 : 6 – 13 HSV Jacobus 1 : 12 – 15 HSV 1 Joh. 5 : 18 – 21 HSV Meditatie Thema: Over verleiding, belijden en strijden

15-08-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Bot, Maassluis | Schriftlezing: Genesis 1:1-2:4 Thema: "Schepper, schepping en de mens: het leven als balans-oefening"

15-08-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. M. Bot, Maassluis | Schriftlezing: Jacobus 3:13-4:10 (NBV) Prediking/Thema: "onze hartstochten en Gods vrede" (n.a.v. Jacobus 4:1-10)

08-08-2021, 17:00
Leesdienst, br. Max van Dam | Schriftlezingen: Math. 5 : 13-16 NBG Verkondiging: ‘’ Zijn wij het licht der wereld en het zout der aarde ? ’’

08-08-2021, 10:00
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Jeremia 28 (HSV) Verkondiging: Al is de leugen nog zo sterk, Gods Woord is altijd sterker.

01-08-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31 Preek: thema: HERE belooft nieuwe kracht aan wie het van Hem verwacht!

01-08-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Psalm 62 (NBG) Preek – thema: God is ons een Schuilplaats(vs.9)

25-07-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Lezen: Genesis 15 vers 1 – 6 (NBV) / Genesis 17 vers 1 – 14 (NBV) / Romeinen 4 vers 1 – 13 (NBV) / Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 74 Thema: Eerst geloven, dan dopen?

25-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Exodus 2 vers 11 – 22 Thema: ‘Er was een Egyptenaar…’

18-07-2021, 17:00
Leesdienst, br. Johan den Dekker | Schriftlezingen: Zacharia 14: 16-21 NBV Romeinen1: 1-7 NBV Thema: "De toekomstplannen van de Heilige God."

18-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw | Schriftlezing: Marc. 6: 30-44 / Verkondiging: “Pastorale. Groen gras voor herderloze”

11-07-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: Mark de Heer | Thema: "Mis je doel niet"

11-07-2021, 13:00
1voor1 dienst | Spreker: Anita Stigter Thema: Zullen we dansen?

11-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. P.A.C. Boom, Boskoop (slotzondag) | Schriftlezingen: Efeziërs 5:15-21, Kolossenzen 3:14-17 (NBG) Thema: Zingt en jubelt de Here van harte!

06-07-2021, 13:30
Dienst van woord en gebed uitvaart br. Jan van Dam | Voorganger ds. S. Otten Schriftlezing: Psalm 84 Tekst: Psalm 84: 12 Thema: Genade van God voor kleine mensen! - bedremmeld op de drempel staan.

04-07-2021, 17:00
Leesdienst, br. Piet Alblas | Bijbellezing Psalm 1 (HSV) Bijbellezing Psalm 2 en Handelingen 13: 26 – 33(HSV) Preek: Psalm 1 en 2 als tweeluik

04-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: 1 Kronieken 4: 1-10 / thema: “Het gebed van een stuk verdriet” Kindermoment: Volhouden in je geloof (n.a.v. Jakobus 1:1-2 en 12-18) Kinderlied: “Hou vol”

27-06-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht | Schriftlezing: Psalm 23 (HSV) / thema: Mijn beker vloeit over

27-06-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | De spreekster is : Anita Stigter en het thema is : "Verlangen naar meer ".

27-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 84 (HSV) / Thema: Verlangen naar God

23-06-2021, 14:45
60 plus middag

20-06-2021, 17:00
Kerkdienst , student W.P. de Hek, Apeldoorn | Schriftlezingen: Openbaring 5 (NBV) / Thema: Het Lam voert Gods plan uit

20-06-2021, 10:00
Kerkdienst , student W.P. de Hek, Apeldoorn (Voorbereiding H.A.) | Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 (NBV) / Verkondiging: ‘Er is plaats aan tafel bij de Vader’

13-06-2021, 17:00
Leesdienst, br. Alex Boerman | Schriftlezingen: Openbaring 4 HSV / Tekst openbaring 4 : 9 – 11 / Thema: Heerlijkheid, eer en kracht.

13-06-2021, 13:00
1voor1 dienst , spreker: Max van Dam

13-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw | Schriftlezingen: Marcus 3: 20 – 35 (NBG)

06-06-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 / Prediking/thema: Een blij mens onderweg

06-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Gen.17:1-8 (NBG)

30-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht | Schriftlezingen: Filippenzen 3: 1-16 (HSV) / Tekst: Filippenzen 3, 12 / Thema: Houvast

30-05-2021, 13:00
1voor1 dienst (Regine Rehorst) | thema: Israel, begin- en eindtijd.

30-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht | Schriftlezing: Jesaja 32: 9-20 (HSV) / thema: De Woestijn zal bloeien (Jesaja 32, 15)

23-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A. den Boer, Vierhouten | Schriftlezing: Hand. 2 : 1-21 Tekst: Hand. 2 : 11b: ‘wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken’ Thema: Gods grote werken verkondig 1. de sprekers 2. de hoorders 3. de boodschap

23-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. van Mulligen, Amersfoort (1e Pinkesterdag) | Schriftlezing: Hand.2:1-13 NBV Verkondiging: WINDKRACHT 12

16-05-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: Max van Dam | thema: 'Kun je geloven zonder de Heilige Geest?'

16-05-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Wat verwacht jij tussen Hemelvaart en Pinksteren?

16-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen Psalm 68, 16-19; Handel. 1, 12-14 en Efez. 4, 7-10 Thema: De zegevierende Koning en Zijn gaven voor de mensen. ( n.a.v. Efez. 4 vers 7 en 8)

13-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam (Hemelvaartsdag) | Schriftlezing: Handelingen 1:1 t/m 11 (NBV) / Filippenzen 2:1 t/m 11 (NBV) / thema: Jezus Christus verhoogd

09-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezingen: Openbaring 2: 1-7 (HSV)

09-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Johannes 21: 15-17; Efeze 4: 1-16; 1 Petrus 2: 1-10 (HSV)

02-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A. Hofland, Emmeloord | Schriftlezingen: Lucas 15: 1-3a en 11-32 NBV / thema: Kind of knecht

02-05-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Joh. 21: 12 - 23 (NBV) / thema: Jezus vraagt liefde en geeft een taak

25-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezingen: Psalm 139 (NBG)

25-04-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezing Joh. 20: 19 – 29 NBG 1951

22-04-2021, 12:55
Huwelijksbevestiging Erwin de Raad en Myrthe Verhagen | thema: Bruidspaar met bodyguard - onder de hoede van de Herder

18-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen: Math. 28: 8 -20 (NBG) / Prediking/thema: De botsing van leugen en waarheid na pasen .

18-04-2021, 9:30
Kerkdienst , prof. dr. A. Huijgen, Kampen | Schriftlezing: Joh. 21:1-14 (HSV) / Verkondiging: Vangen en gevangen worden: 1. Mislukking 2. Ontdekking 3. onderwijs.

11-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezingen: Romeinen 8: 12-30 NBV / Thema: Het nieuwe normaal.

11-04-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: 1 Korinthe 15:12-28 HSV / Verkondiging: Christus is Koning

04-04-2021, 18:30
Afscheidsdienst (ds. Stoffer Otten) | Schriftlezingen: Mattheüs 28:1-10,16-20 NBG / Thema: Christenen-Mensen met een missie-Qua Patet Orbis

04-04-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Paasdag) | Schriftlezingen: Lukas 24:1-12;36-53 NBG / Thema: Hoera voor het leven! - we gaan helemaal los

02-04-2021, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Goede Vrijdag) | Schriftlezingen: Lukas 23:33-56 NBG / thema: Kruiskreten!

01-04-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Het Mozaïekterras – Johannes 19: 1-16

31-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Levende tempelstenen – Matteüs 26: 57-68

30-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / De afgekeurde Struikelsteen – Lucas 20: 9-20

29-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Schreeuwende stenen – Lucas 19: 29-40

28-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. R.J. Stolper, Rotterdam-Zuid | Schriftlezingen: Marcus 8:27-38 NBG / Verkondiging: Neem je kruis op en volg me.

28-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Richteren 15:9-17 HSV / Joh 18:1-12 HSV / Thema: Geboeide handen!

24-03-2021, 14:45
60 plus paasuitzending

21-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: 1 Joh 2:28-3:11 NBG / Verkondiging: IK BEN EEN KIND VAN GOD!

21-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: 1 Joh 4:7-12 NBG / Verkondiging: ‘Ik heb je lief mijn kind, dat moet je heel goed weten’

14-03-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: zr. Marijke Koers | Thema: Geroepen door God.

14-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Genesis 3:1-8 HSV, Johannes 18:1-14 HSV / Verkondiging: NEEMT!

10-03-2021, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Biddag) | Schriftlezing: Nehemia 4:1-14 NBG / Verkondiging: BIDDEN IN DE BOUWPUT!

10-03-2021, 14:30
Biddag kinderdienst ds. Stoffer Otten | thema ‘De biddende bouwer’

07-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ouderendienst (br. Max. van Dam) / Vanmiddag een ouderendienst ..Zeer geschikt voor jonge kijkers ! | Schriftlezing: Prediker 12 : 1-8 en vers 13 en 14 nbg / Thema: Oud en jong zijn met GOD ( preek van ds. Quant )

07-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteüs 21:12-17 NBV / Verkondiging: Juich voor Jezus!

28-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam | Schriftlezing: Lukas 19: 28-44 (HSV) / Thema: Jezus rijdt als Koning naar Jeruzalem

28-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Num 21:4-9 NBV/Joh 3:14-21 NBV/ Galaten 1:1-4 NBV / : HET KRUIS IN DE CRISIS- redding uit ravage

21-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen: Johannes 5 vers 1 – 20 / Thema: : Gods werk dat steeds door gaat.

21-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. J. van Mulligen, Amersfoort | Schriftlezingen: Marcus 12: 1-12 NBV / thema: Aanmaning

14-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Thema: : ‘Hoe werkt het Woord door?’ / Schriftlezingen: Math. 5 vers 1-8 en vers 38-47 en Math. 7 vers 24-29

14-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Huwelijksbevestiging Joost en Annelie de Groot- van Heerikhuize) | Thema: Ik laat je nooit meer gaan. / tekst: 1 Korinthe 13: 1-13

07-02-2021, 17:00
Kerkdienst , br. Piet Alblas (Leesdienst) | Tekst: Jakobus 2 / thema: Onze woorden

07-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hulpverleningszondag) | thema: Visie werkt vertrouwen!

31-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezingen: Joh. 1: 1-18 NBV / Verkondiging: God Zien.

31-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Joh. 2:23-tot Joh 3:16 NBV / Verkondiging: EEN MEET MET JEZUS- zoomsessie met de zaligmaker

24-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Filippenzen 4:1-9 NBG 1 Petr 1:3-9 NBG / BEZINNING: JANKEND JUICHEN!

24-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Joh. 1:35-40 NBG / Verkondiging: HEILAND-HONGER!

17-01-2021, 17:00
Jeugddienst , ds. S. Otten

17-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Verkondiging: J.E.Z.U.S! / Schriftlezingen: Joh. 1:35-51 NBV

10-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Marcus 1:1-13

10-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Onbevangen volgen- over discipelschap / Schriftlezingen: Mt 4:18-22 NBG/ Mt 19:23-30 NBG

03-01-2021, 17:00
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Numeri 21: 4-9 & Johannes 3: 1-15 (HSV) / Thema: Kijk naar de verhoogde Jezus en leef voor eeuwig!

03-01-2021, 9:30
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Jesaja 8:19 - 9:6 (NBG) / Thema: Goddelijke namen voor een goddelijk kind

01-01-2021, 11:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Nieuwjaarsdag) | Schriftlezing: Jakobus 4: 14 - 17 NBG / Thema: Geloven in de toekomst!

31-12-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Oudejaarsdag) | Schriftlezing: Lukas 7: 18 - 23 NBV / Thema: TUSSEN HOOP EN VREES!

27-12-2020, 17:00
Leesdienst, br. Dick Verdoorn | Schriftlezing: Exd 33 vers 12 t/m 23 NBG / thema; “ Hartstocht voor God”.

27-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 131 NBV / Thema: Hoop op God (4)

25-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e kerstdag) | Bijbellezingen: Lukas 2:8-16 NBV / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: God doet de toekomst open!

20-12-2020, 17:00
Kerkdienst , br. Max. van Dam (Leesdienst) | Thema: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer!

20-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | Bijbellezingen: Jesaja 51:1-8 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (3)

16-12-2020, 14:50
Digitaal Kerst-uurtje 60+

13-12-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. D. de Bruijne uit Ermelo | Schriftlezing: Lucas 6: 12-26 /thema: Gelukkig wie Jezus volgen!

13-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Bijbellezingen: Klaagliederen 3:19-33 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (2)