Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
Oudere diensten zijn eventueel op te vragen bij de beheerder van deze site. (mits er een opname is)
Klik op dit adres websitebeheer@elimkerk.nl

Tijdens de huwelijksdienst van Johan Baars en Marianne de Glint op 20 Augustus j.l. is er een technisch probleem geweest waardoor bij de video dienst geen geluid is opgenomen.
Via de link onde Kerkdienst terugluisteren kunt u de beelden terug kijken.
Er is wel een losse geluidsopname gemaakt die u kunt downloaden en terugluisteren via onderstaande link:
Klik op deze regel voor de geluidsopnamen van de trouwdienst.

Kerkdienst terugluisteren


24-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Filippenzen 4:1-9 NBG 1 Petr 1:3-9 NBG / BEZINNING: JANKEND JUICHEN!

24-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Joh. 1:35-40 NBG / Verkondiging: HEILAND-HONGER!

17-01-2021, 17:00
Jeugddienst , ds. S. Otten

17-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Verkondiging: J.E.Z.U.S! / Schriftlezingen: Joh. 1:35-51 NBV

10-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Marcus 1:1-13

10-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Onbevangen volgen- over discipelschap / Schriftlezingen: Mt 4:18-22 NBG/ Mt 19:23-30 NBG

03-01-2021, 17:00
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Numeri 21: 4-9 & Johannes 3: 1-15 (HSV) / Thema: Kijk naar de verhoogde Jezus en leef voor eeuwig!

03-01-2021, 9:30
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Jesaja 8:19 - 9:6 (NBG) / Thema: Goddelijke namen voor een goddelijk kind

01-01-2021, 11:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Nieuwjaarsdag) | Schriftlezing: Jakobus 4: 14 - 17 NBG / Thema: Geloven in de toekomst!

31-12-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Oudejaarsdag) | Schriftlezing: Lukas 7: 18 - 23 NBV / Thema: TUSSEN HOOP EN VREES!

27-12-2020, 17:00
Leesdienst, br. Dick Verdoorn | Schriftlezing: Exd 33 vers 12 t/m 23 NBG / thema; “ Hartstocht voor God”.

27-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 131 NBV / Thema: Hoop op God (4)

25-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e kerstdag) | Bijbellezingen: Lukas 2:8-16 NBV / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: God doet de toekomst open!

20-12-2020, 17:00
Kerkdienst , br. Max. van Dam (Leesdienst) | Thema: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer!

20-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | Bijbellezingen: Jesaja 51:1-8 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (3)

16-12-2020, 14:50
Digitaal Kerst-uurtje 60+

13-12-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. D. de Bruijne uit Ermelo | Schriftlezing: Lucas 6: 12-26 /thema: Gelukkig wie Jezus volgen!

13-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Bijbellezingen: Klaagliederen 3:19-33 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (2)

06-12-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | tekst Micha 6 vers 8 ; thema: ‘U kent de weg……’

06-12-2020, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | thema: Advent uitzien naar Het nieuwe paradijs

06-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer (2e advent) | thema: Een aansporing tot hoopvol leven, n.a.v. Psalm 27 vers 14

29-11-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Genesis 10:1-10; 10:30-11:9; Filip. 2:5-11 / thema: De HEERE daalt neer

29-11-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e advent) | Thema: HOOP OP GOD! (1). / Bijbellezingen: Psalm 42 NBG

22-11-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlekom, Rotterdam-Alexanderpolder | Schriftlezing: Numeri 19:1-16 NBV / thema: Bewust leven

22-11-2020, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | thema: De gemeente als lichaam van Christus

22-11-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Thema: Het spoor terug..... -voorbij het tranendal. / Schriftlezing: Psalm 56 NBG/ Joh 11:2044 NBG

15-11-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Schouder aan schouder. / Bijbellezing: Nehemia 3

15-11-2020, 9:55
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Werkvoorbereiding werkt werkelijk! / Schriftlezing: Nehemia 2:11-20 NBV

08-11-2020, 17:00
Jeugddienst, spreker Emanuel Rutten

08-11-2020, 13:00
1voor1 dienst | thema: Hoe volgen we Jezus

08-11-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Bouwen begint met bidden! / Schriftlezing: Nehemia 1- 2: 11a NBV

04-11-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) | Schriftlezing: Handelingen 27: 13-26 NBG / Thema: Danken in de Storm!

04-11-2020, 14:30
Kids Dankdagdienst , ds. S. Otten | thema: Dank God in Alles!

01-11-2020, 17:00
Kerkdienst, leesdienst br. Alex Boerman | Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32 HSV / Thema: Wil je thuiskomen?

01-11-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Belijdenisdienst2) | Bijbellezingen: Efeziërs 6:10-20 NBV / Thema: STERK STAAN!/STAY STRONG!

25-10-2020, 17:00
Kerkdienst, kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Handelingen 9:1-31 [Herziene Statenvertaling] / thema: Een krachtig getuigenis van Gods genade.

25-10-2020, 13:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | thema: "Passie voor Jezus"'

25-10-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezingen: 2 Koningen: 18: 1- 8 NBV / thema: Gods Vertrouwen!

18-10-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Genesis 6 vers 5 - 10 en Micha 6 vers 6 - 8 (NBV) / thema: Buigen om recht te doen.

18-10-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam | Schriftlezing: Lukas 10,25-37 (NBV) / thema: Wie is mijn naaste? Of: Hoe ver gaat naastenliefde?

11-10-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Nehemia 8:1-13 / thema: Vandaag is een heilige feestdag

11-10-2020, 13:00
1voor1 dienst (Teus Donk) | thema: de Vervulling van de Heilige Geest

11-10-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (doopdienst) | Bijbellezing: Psalm 115 NBV / thema: De Zegen-Tocht

04-10-2020, 17:00
Kerkdienst (leesdienst) br. Johan den Dekker | Bijbellezing: Lukas 5 : 1-11 (HSV) / Thema: Jezus, de Meestervisser , toont Zijn Heerlijkheid ( Preek van ds. Rik Bikker (Groningen))

04-10-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | thema: Kom d'r in! - over de gave van gastvrijheid.

27-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezing: Psalm 149 NBV / Overdenking: UITLOPEND OP LOF!

27-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Bijbellezing: Psalm 103: 1 - 5 NBV / Overdenking: HIJ!

20-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezing: Lukas 8:4-14 NBG en Heid. Cat zondag 52. Vr. en antw. 127 / Toerusting: Daarna komt de duivel!

20-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Bijbellezing: 2 Sam 17:24-29 / Verkondiging: GEVEND LEVEN! –over de gave van het geven

17-09-2020, 19:00
Startviering Kerk en School

13-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Kerkdienst , ds. S. Otten / Thema: Between Heaven And Earth

13-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Startzondag) | Kerkdienst , ds. S. Otten / Thema: Leef

06-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheüs 6:5-15 NBG Heid. Cat. Zondag 51 / Verkondiging: DIT GEBED ONTSMET!

06-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Jona 3:1-5 NBV; Mt 13:36-43 NBV / THEMA: DE MISSIO DEÏ VOOR JONA EN ONS!

30-08-2020, 16:55
Kerkdienst , Meditatie, br. Alex Boerman | Schriftlezing: NBV Johannes 17 : 1-10 / Thema: Wat te doen in het nieuwe seizoen?

30-08-2020, 13:00
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | thema: Jezus bestreden door de Farizeeën en Schriftgeleerden.

30-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Kon 19:1-18 HSV / Verkondiging: OPSTAAN IN GODS LICHT! – van visieloos naar visionair

23-08-2020, 17:00
Kerkdienst , Meditatie Klaas van Houten | Bijbellezing: Lucas 15 : 20-32 NBV / Meditatie: welkom thuis of genade-ergernis.

23-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Verkondiging: De Here, Die is God!/ Schriftlezing: 1 Koningen 18:20-40 NBG/ 1 Korinthe 12:1-3 NBG

20-08-2020, 20:00
Huwelijksbevestiging Johan Baars en Marianne de Glint

16-08-2020, 17:00
Kerkdienst , Meditatie Max van Dam | Schriftlezing: Mattheus 7: 24 - 29 NBG / thema: Mag IK in je huis ? ook op zolder ?

16-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing:1 Kon 17:3-6 NBG/ Mt 4:1-4 NBG / Verkondiging: HEER-LIJK ETEN/GOD FOODS!

09-08-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26 - 40 NBG

09-08-2020, 10:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Max. van Dam) | Schriftlezing: Daniel 3 1-18 HSV / thema: God kan ons verlossen, en zo niet …..

02-08-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 30 NBG / thema: de Heilige Geest en het gebed(II)

02-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Romeinen 8: 1 - 17 NBG / Thema: de Heilige Geest en het gebed (I)

26-07-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Hogenbirk, Bennekom | Schriftlezing: Deuteronomium 1: 1-18 NBG / Thema: - Reisverhalen - herinneringen.

26-07-2020, 10:00
Kerkdienst , Leesdienst, br. Johan den Dekker | Schriftlezing: Jesaja 49 : 8-16 HSV / Thema : In Gods handpalmen gegraveerd!

19-07-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 / Thema: Zuchten

19-07-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Mattheus 13:24-30 / Thema: Eigen tuintje

12-07-2020, 17:00
Kerkdienst , Meditatie, br. Alex Boerman | Thema: Wat is je hartsverlangen? / schriftlezing: Lucas 10 : 38 - 42 NBV

12-07-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezing: Ex 15: 22-27 NBG / Verkondiging: Kinderen van Elim!

05-07-2020, 17:00
Jeugddienst , spreker: Mark de Heer | Bijbellezing: Openbaring 22: 12-17. BGT. / Verkondiging: What the hell?!

05-07-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 23 / Verkondiging: Hij doet mij nederliggen.

28-06-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Richteren 6:33-40 NBG / Heid. Cat. Zondag 25 / Toerusting: GODS STEUNSTOKKEN!

28-06-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Lukas 22:14-20 NBG / Verkondiging: TAST TOE!- tasten naar God (2)

21-06-2020, 17:00
Kerkdienst , br. Hans Otterman (Meditatie) | Schriftlezing: Efeze 4:17-24 uit de Basis Bijbel

21-06-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Exodus 33:7-23NBV / Verkondiging: LAAT UW GLORIE ZIEN!

14-06-2020, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst, br. Piet Alblas | Bijbellezing (HSV) Numeri 13:1-2 en 13:26 tot 14:12 en 14:20-25 en Markus 1 :14-15 / Thema: Wat maakt het verschil?

14-06-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 61 NBV / thema: op de donk - schuilen bij God!

07-06-2020, 17:00
Kerkdienst , br. Alex Boerman (Meditatie) | Bijbellezing Ps. 13 en Ruth 1 : 1 - 6 NBV / Thema: teleurgesteld in God?

07-06-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Mattheus 6 NBV / Thema: God zet de dingen recht.

31-05-2020, 17:00
Kerkdienst , Dick Verdoorn (Meditatie) | MEDITATIE Hoe kan ik weten of ik de HG ontvangen heb?

31-05-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinksterdag) | Schriftlezing: Hand. 2: 1-4; 43-47 NBG / Verkondiging: MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

24-05-2020, 17:00
Kerkdienst , Wilma de Koning (meditatie) | BIJBELLEZING: Psalm 139 NBV / MEDITATIE: Kennen en gekend worden

24-05-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Romeinen 8: 28 - 39 NBV / Verkondiging: Door de kracht van uw liefde!

21-05-2020, 9:50
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hemelvaartsdag) | Schriftlezing: Hebreeen 6: 9 - 20 NBG / Verkondiging: DWARS DOOR DE STORM, HET ANKER…

17-05-2020, 17:00
Kerkdienst , Marijke Koers (Meditatie) | Bijbellezing : Marcus 2 vers 1 - 13 (NBG) / Thema: Aan de voeten van Jezus

17-05-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 NBG / Verkondiging: DWARS DOOR DE STORM…

10-05-2020, 17:00
Kerkdienst , zr. Lia Ribbers (Meditatie) | TEKST: 1 Petrus 4:10 / MEDITATIE: Samen halen wij eruit wat er in zit.

10-05-2020, 9:45
Jeugddienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Genesis 1 : 26 - 31 en Psalm 8 / Verkondiging: You Had One Job

03-05-2020, 17:00
Kerkdienst , br.Alex Boerman (Meditatie) | Schriftlezingen: Prediker 5: 9 - 11 NBV / Handelingen 17: 22 - 34 BGT / Meditatie: Leven of leegte.

03-05-2020, 9:45
Kerkdienst , br. Max. van Dam (Meditatie) | Schriftlezing: Openbaring 18 NBG / Thema: De betovering van Babylon.

26-04-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Filippenzen 3: 2 - 4: 1 NBG / Verkondiging: ALLEEN JEZUS!

26-04-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes 21: 1 - 14 NBG Verkondiging: JEZUS VERBORGEN AANWEZIG!

19-04-2020, 17:00
Kerkdienst , Alex Boerman (Meditatie)

19-04-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten

12-04-2020, 17:00
Kerkdienst , Leesdiens o.l.v. Johan den Dekker

12-04-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Paasdag)

10-04-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Goede Vrijdag)

09-04-2020, 19:30
Uitzending Stille week samenkomst

08-04-2020, 19:30
Uitzending Stille week samenkomst

07-04-2020, 19:30
Uitzending Stille week samenkomst

06-04-2020, 19:30
Uitzending Stille week samenkomst

05-04-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Schriftlezingen: Jesaja 26: 7 - 20 / Verkondiging: Gods Ogenblik en het coronavirus

05-04-2020, 9:45
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheüs 27: 27 - 31 NBV / Verkondiging: Koning Jezus bespot!

29-03-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht ,Schriftlezing: Ps. 91 en Rom. 8: 31-39, Thema: Zelf bij het naderen van de dood….volkomen uitkomst.

29-03-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten, Schriftlezing: Mattheus 16: 21-27 NBV Galaten 2: 20 NBV, Thema: Winnen door te verliezen!.

22-03-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) Thema: Deep Love

22-03-2020, 9:50
Kerkdienst , ds. S. Otten (kinderdienst en kerkdienst) thema: Jezus doet goed!

15-03-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten Thema: Alle onze nood groot voor God- HC Zondag 50

15-03-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht (Voorbereiding H.A.) Verkondiging: Kolossenzen 2:13-15 Thema: De zaak van het verdwenen kruisdocument.

11-03-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Biddag) | Schriftlezing: Jesaja 28: 23 - 29 en Jesaja 29: 9 - 16 / Thema: ZOALS DE BOER…

11-03-2020, 14:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (kinderdienst) Biddag / Schriftlezing: Lukas 11:1-13 BGT, Thema: Vraag Gerust

08-03-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Thema: You Say

08-03-2020, 13:00
1voor1 dienst (Klaas Bolt) , thema: Nathanaël

08-03-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Tekst: Kolossenzen 2: 14 / Thema: “Op Golgotha slaat God Zelf de spijker op de kop en wist onze zwarte lijst”.

01-03-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Lucas 6: 36 - 42 / Thema: Rechter spelen? Niet doen!

01-03-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein | Schriftlezing: Mattheus 4: 1 -11 NBG / Thema: God aanbidden,’alleen Hem!

23-02-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes 10: 1-6 NBG / HC zondag 49 / Toerusting: His Master’s Voice-gehoor geven aan de stem van God.

23-02-2020, 13:00
1voor1 dienst ,(Anita Stigter) thema: Johannes de Doper

23-02-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Kronieken 22: 14-16 NBV 1 Kronieken 23: 1- 5 NBV / Thema: Gebruik de voorhanden voorraad!

16-02-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. L.J. Koopman, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Lukas 6 : 27 - 38 NBG / Thema : Gods Koninkrijk: De wereld op z’n kop (2): Heb je vijanden lief….

16-02-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Johannes 10 : 1 – 6 en 10 : 22 – 30 NBV / Thema: : Beter horen!

09-02-2020, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam)

09-02-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Marcus 3: 31 - 34 NBG / Thema: Hij huwt de mensen aan elkaar!- Samen van Jezus zijn.

02-02-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. L.J. Koopman, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Lucas 6: 20 - 26 NBG / Thema: Gods Koninkrijk: de wereld op z’n kop: echt gelukkig ben je…..

02-02-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hulpverleningszondag) | Schriftlezing: Psalm 27 NBV / Thema: Thuis