Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
Oudere diensten zijn eventueel op te vragen bij de beheerder van deze site. (mits er een opname is)
Klik op dit adres websitebeheer@elimkerk.nl

Kerkdienst terugluisteren


19-01-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheus 5: 10-16 NBV / 2 Korintiers 3: 1-6 NBV / HC zondag 47 vr. en antw. 122b / Toerusting: Gloeilamp van God!.

19-01-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Mattheus 4: 1 - 11 HSV / Thema: Jezus verlangen naar jou!.

12-01-2020, 17:00
Jeugddienst , spreker: Bernard Renooij | Schriftlezing: Johannes 9 / Thema: Lover or Loser.

12-01-2020, 13:00
1voor1 dienst

12-01-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein (Voorbereiding H.A.) | Tekst: Mattheus 3: 14 - 17 / Thema: Jezus gedoopt voor ons.

05-01-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 3: 7-13 NBV / Thema: Een open deur.

05-01-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Johannes 2: 18-3: 2 NBV / Thema: Ben je toekomst bestendig?

01-01-2020, 11:00
Nieuwjaarsdienst, ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 143 en Romeinen 8: 12-17 NBG / Verkondiging: Door uw Goed Geest geleid!.

31-12-2019, 19:30
Oudejaarsdienst, ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 116 en Romeinen 12: 1, 2 NBG / Verkondiging: Met dank God vergoeden!.

29-12-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Nutma, Gorinchem | Thema: Psalm 2

29-12-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Openbaring 21: 9-27 NBG / Thema: en daar zal geen nacht zijn.

25-12-2019, 10:00
Gezinsdienst 1e Kerstdag , ds. S. Otten | Thema: Glorie aan God! / Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 NBG en Lukas 2: 8-20 NBV

22-12-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 3: 1- 6 NBV / Thema: Hoe schoon zijn jou kleren?

22-12-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | Schriftlezing: Micha 7: 1 -7 NBV en 18-20 / Thema: Aanbidt Zijn toorn en Zijn genade!

15-12-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 2: 18-29 NBV / Thema: Breken en vasthouden.

15-12-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Schriftlezing: Micha 6: 1-8 NBG en Psalm 24 NBG / Thema: Goed gemutst door Gods gunst! -doe deze dingen..

08-12-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 115: 1-3; 12-18 NBG / Lukas 15:17-24 NBG / HC: zondag 47 vr. en antw. 122 / Toerusting: Heilig de Here!

08-12-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (2e advent) | Schriftlezingen: Micha 2: 1-13 en NBG / Mattheus 3: 1 – 6 NBG / Thema: Heraut van de Vredevorst!.

01-12-2019, 17:00
Kerkdienst , prof. dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn | Schriftlezing: Psalm 147 en Lucas 12: 22-32 NBG / Tekst: Psalm 147: 9 / Thema: Wat Gods zorg voor de dieren te zeggen heeft.

01-12-2019, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: Advent.

01-12-2019, 10:00
Kerkdienst , prof. dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn (1e advent) | Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 38 / Tekst: Lucas 1: 18 en 34 / Thema: Geloven en zien.

24-11-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 2: 12-17 NBV / Thema: Het gevaar van tolerantie

24-11-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Schriftlezing: Psalm 100 NBG / Thema: INGAAN DOOR DE POORT! De korte weg tot God.

17-11-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 14 NBG HC zondag 46 vr. en antw. 120 / Toerusting: De verloren Vader!

17-11-2019, 13:00
1voor1 dienst (Stoffer Otten) thema: Een nieuw begin

17-11-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing:1 Kor 12: 12-13 NBG / Thema: Gedoopte eenheid!

10-11-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten / Coen Nuijten (Jeugddienst) | Schriftlezing: Psalm 45: 2- 8 NBV / Thema: Actie, Reactie

10-11-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 32 BGT / Thema: FEEST!!!-de lege stoel

09-11-2019, 10:30
Dienst van Woord en Gebed (Zr. Maria Wilhelmina Korteweg-Matena)

06-11-2019, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag)

06-11-2019, 14:30
Dankdag voor kids, thema: dankbaar delen

03-11-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling s'-Gravendeel | Schriftlezing: Psalm 23 NBV en Openbaring 2: 8 - 11 NBV / Thema: Staande blijven in roerige tijden.

03-11-2019, 13:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | De spreekster is Marijke Koers, het thema is: Berouw en verlangen.

03-11-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing : Romeinen 3 : 21 - 4:12 NBV / Thema: De Paulusweg gaan!- in Abrahams voetspoor!

27-10-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. G. Vos uit Mijdrecht | Schriftlezing: 1 Samuel 6 NBG / Thema: Botsing met Gods heiligheid.

27-10-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Efeziers 4: 1 - 16 NBV / Thema: Samen werken!

20-10-2019, 17:00
Kerkdienst , kandidaat A.J. Droger, Rotterdam | Schriftlezing: Marcus 5: 1 - 20 HSV / Verkondiging over: Marcus 5: 1- 20

20-10-2019, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | thema is: De klachten van God door de mond van de profeten

20-10-2019, 10:00
Kerkdienst , kandidaat A.J. Droger, Rotterdam | Schriftlezing: Genesis 8: 15 t/m 9: 17 HSV / Verkondiging over: Genesis 9: 8 – 11

13-10-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 2: 1 - 7 / Thema: Als de liefde bekoelt

13-10-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Korintiers 12 NBG / Thema: Gave om te geven!

06-10-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezing: Psalm 1 / Johannes 15: 1-11 / Thema: Geluk

06-10-2019, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam)

06-10-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 122 NBG / Thema: Tot ziens in Jeruzalem!

29-09-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20 NBV / Thema: Een indrukwekkend weerzien.

29-09-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Johannes 1: 29-34 NBG / Handelingen 19: 1-7 NBG / Thema: Eerst de Heilige Geest ontvangen!

22-09-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten

22-09-2019, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | Thema: Een volk dat Hem eert en dient in de tempel

22-09-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal)

15-09-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8 NBV / Thema: Hoe lees ik Openbaring?

15-09-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Mattheus 9:14-17 NBG / Thema: Zoek nieuwe zakken!

08-09-2019, 15:30
Jeugddienst , ds. S. Otten/Anita Stigter | Schriftlezing: Joel 1-5 BGT / Thema: Droom.

08-09-2019, 10:00
Startzondag, ds. S. Otten/Rudolf Setz | Schriftlezingen: Ruth 1: 15-19 NBV / Ruth 4: 13-17 NBV / Thema: Nieuw perspectief.

01-09-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | HC zondag : 45 vr. en antw. 116 / Toerusting: Melk moet.....bidden ook!

01-09-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (doop en belijdenis dienst) | Schriftlezing : Mattheus 11 : 25 - 29 BGT / Thema: Kom tot Hem! - niet meer panikeren.

25-08-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Schriftlezingen: Genesis 4: 16 - 24 / Genesis 5: 18 - 30 / Thema: Twee keer Henoch....maar wat een hemelsbreed verschil!

25-08-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: 1 Samuel 1: 21 - 28 NBV / 1 Samuel 2: 11 - 26 NBV / Thema: Vasthoudend loslaten!

18-08-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Psalm 71 NBG / Toerusting: Het geleerde leren!.

18-08-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Psalm 68: 1 - 7 / 20 -21 / 33 - 36 NBG / Thema: Toen hebt U mij gedragen.

11-08-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Oosterhout | Tekst: Daniel 10: 12 - 13

11-08-2019, 10:00
Leesdienst, br. P. Korteweg | Schriftlezing: Ruth 1 NBV / Jesaja 43: 14-21 NBV / Thema: Vrij van vroeger.

04-08-2019, 17:00
Kerkdienst , student J. van Limbeek, Apeldoorn | Schriftlezing: Jeremia 23: 9 - 32 NBG / Thema: Staan in Gods raad.

04-08-2019, 10:00
Kerkdienst , student J. van Limbeek, Apeldoorn | Schriftlezing: Handelingen 12: 1-19 NBG / Thema: God bevrijdt Petrus uit de gevangenis.

28-07-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Genesis 18: 20-33 NBG / Lucas 11: 1-13 NBG / Thema: Leer ons bidden.

28-07-2019, 10:00
Kerkdienst, Leesdienst (br. Dick Verdoorn) | Schriftlezing: Exodus 4: 1-9 NBV / Matth. 25: 31-40 NBV / Thema: Leren leven in vertrouwen.

21-07-2019, 18:30
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 1 Samuel 26 : 7-18 en 21 / Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 -9 /Thema: Wat is een Saulusbekering?

21-07-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam | Tekst: Lukas 15 : 32 / Thema: De Vader van de verloren zonen, of: Gods grootste probleem met ons mensen .....

14-07-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Schriftlezing: Romeinen 5:19 / Verkondiging: De SuperChristen?!?

14-07-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Slotzondag) | Schriftlezing: Lukas 12: 22 - 34 BGT / Verkondiging: God zorgt voor jou.

12-07-2019, 15:30
Huwelijksbevestiging Arko Boogert en Mathilde van den Berg

08-07-2019, 13:15
Dienst van Woord en Gebed (Br. T. Keesmaat)

07-07-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Lukas 18: 18 -30 NBV / Toerusting: Struikelend zalig!

07-07-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Openbaring 22:6-21 NBV / Thema: De laatste bladzijde!

30-06-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezing: 1 Cor. 16 : 1 -14 NBG / Tekst: 1 Cor. 16 : 13 -14 / Thema: De Geest onze Helper

30-06-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Psalm 121 NBG / Thema: De bergen te boven!

23-06-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 NBV / HC zondag 43 / Toerusting: De christelijke eloquentia.

23-06-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: 1 Korintiers 11: 17-26 HSV / Thema: Sacrament als statement!.

16-06-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Jakobus 3: 1 - 12; en Jakobus 4: 11, 12 / Toerusting: De tong in toom!

16-06-2019, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) thema: We zijn de weg kwijt. | thema: We zijn de weg kwijt.

16-06-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Hand. 2: 41-47 NBG / Thema: Een kerk die kan!

09-06-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten_ | Schriftlezing: Handelingen 2 : 41-47 NBG / Thema: En zij loofden God!

09-06-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinkesterdag) | Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4;15-21 NBV / Verkondiging: Gedreven door de Geest!

02-06-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. A.G.M. Weststrate, Biezelinge | Schriftlezing: Ezechiel 37: 1 - 14 / Tekst: Ezechiel 37: 1-14 / Thema: Belofte van nieuw leven.

02-06-2019, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | thema : God geeft structuur.

02-06-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Schriftlezingen: Lukas 24: 32 – 53 / Leviticus 9: 22 Thema: : Driedimensionaal leven.

30-05-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hemelvaartsdag) | Schriftlezing Psalm 47 BGT / Thema: Jezus, Hij is Koning!.

26-05-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten . | Schriftlezing: Jesaja 33: 10-16 / Lukas 6: 20-26 / HC zondag 42 / Thema: Gulle gever!

26-05-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing:Johannes 20:19-23 NBV / Openbaring 1: 1 - 6 NBV / Thema: Vorstelijke vredegroet.

24-05-2019, 14:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. C. Bij de Vaate-Stutvoet)

19-05-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 1-19 / Thema: Een dienstmeisje van God.

19-05-2019, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | thema: God bevrijdt

19-05-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten . | Schriftlezing: Marcus 10 : 42-52 NBV / Toerusting: Tot zegen zijn!.

17-05-2019, 18:45
Huwelijksbevestiging Minka Dekker en Jan Verhoeven

12-05-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst)

12-05-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten x | Schriftlezingen: Jesaja 44: 1 - 8 NBV / Johannes 7: 37- 44 NBV / Thema: Pinksteren voor/door Pasen!

05-05-2019, 17:00
Kerkdienst , student A.J. Droger, Rotterdam | Schriftlezing: Psalm 86 HSV / Tekst: Psalm 86: 11

05-05-2019, 12:59
1voor1 dienst

05-05-2019, 10:00
Kerkdienst , student A.J. Droger, Rotterdam | Schriftlezing: Efeziers 1: 15 HSV tot Efeziers 2: 10 / Tekst: Efeziers 2:1-7

28-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Lukas 16 : 1-15 NBV / HC zondag 42 / Toerusting: Ongehoorde plofkraak.

28-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Galaten 1 : 13-18 NBV / Galaten: 2 : 6-14 NBV / Thema: Weerstanden Overwonnen!

21-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Schriftlezing: Markus 16: 1-8 / Tekst: Markus 16: 7 / Thema: Jezus is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.

21-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Paasdag) | Schriftlezing: Lukas 24: 1-12 NBV / Schriftlezing: 1 Korintiers 15: 20-25 NBV en 50-58 / Thema: Tunnel door de dood!

20-04-2019, 19:30
Stille week Leegte (verzorgd door de jeugd Alpha)

19-04-2019, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Goede Vrijdag) | schriftlezing: Mattheus 27: 11-26 / Thema: De cruciale keuze!

18-04-2019, 19:30
Stille week (Afscheidsmaaltijd)

17-04-2019, 19:30
Stille week (Gezalfd en verkocht (speciaal voor en door de jeugd))

16-04-2019, 19:30
Stille week (Levensgevaarlijke discussie)

15-04-2019, 19:30
Stille week (Het tempelbedrijf platgelegd)

14-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing:1 Korintiers 6:12-20 NBV / HC zondag 41 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (5) -Heb je lijf lief!

14-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Mattheus 9: 35-38 Mattheus 15: 29-39 / Thema: Zoekers verzadigd!

07-04-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Johannes 11: 1-44 NBG / Thema: Jezus is de Opstanding en het leven.

07-04-2019, 13:00
1voor1 dienst

07-04-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal & Doopdienst) | Schriftlezing: Mattheus 15: 21-28 NBG / Thema: Gebed voor mijn kinderen!.

06-04-2019, 19:30
Huiskameravond met orgelconcert

02-04-2019, 11:00
Dienst van Woord en Gebed (Zr. J. Keesmaat-Verdoorn)

31-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Genesis 2:18-25 NBV / Efeziers 5: 21-33 NBV / HC zondag 41 / Toerusting: Liefde bouwt een woning.

31-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Lukas 2:25-35 NBG / Johannes 19:25-27 NBG / Verkondiging: Maria-de moeder, de vrouw!

24-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. W.J.A. Ester, 's Gravenmoer | Schriftlezingen: Richteren 13: 1-5 NBG / Richteren 16: 6-17 / Thema: Simson, de betekenis van zijn leven.

24-03-2019, 13:00
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | thema: Waar ging het mis?

24-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Haggai 2: 1 - 9 NBV / Handelingen 4: 23-31 NBV / Lied: Jezus liefde voor mij.

17-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel (jeugddienst) | Schriftlezing: Johannes 9 : 1-1 7 NBV en Johannes 9 : 35-41 NBV / Thema: Het licht zien of het licht missen.

17-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheus 4 : 1-11 NBV / Thema: Door lijden tot heerlijkheid.

13-03-2019, 19:30
Kerkdienst , (Biddag) br. P. Alblas.

13-03-2019, 14:30
Kerkdienst , (Kinderdienst) Biddag (br. J. den Dekker en zr. C.Otterman)

10-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Toerusting: Duidelijke Duurzame Huwelijkstrouw! / Schriftlezing: Maleachi 2: 10-16 NBG / Mattheus 5: 27-32 NBG / HC 41

10-03-2019, 13:00
1voor1 dienst | thema: Max is lief . Wie is die Max?

10-03-2019, 10:00
Aangepaste dienst , ds. Stoffer Otten, Thema: Liefde-Blijdschap-Vrede | Thema: Liefde, blijdschap, Vrede. / Schriftlezing: Lukas 10: 25-37 BGT

03-03-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Johannes 1:1-14 NBG / Thema: Johannes de Doper getuigde van het licht. En wij?

03-03-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. D. van der Wal , Nieuw-Vennep | Schriftlezing: Johannes 12:20-32 HSV / Thema: De Here Jezus kijkt vooruit.

24-02-2019, 17:00
Kerkdienst , br. P. Alblas | Schriftlezing: Exodus 21 : 22 - 27 NB / Mattheus 5 : 38 - 48 NBG / HC zondag 40 / Toerusting: Gerechtigheid!

24-02-2019, 12:59
1voor1 dienst (Anita Stigter)

24-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten / br. D. Verdoorn | Schriftlezingen: Lukas 8 : 1 - 3 NBG / Romeinen 12 : 1 - 8 NBG / Toerusting: Dien de Here met wat je hebt!

17-02-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. H. Raveling, 's Gravendeel | Schriftlezing: Johannes 5: 1 - 18 NBV / Thema: Welke kant loop jij uit.

17-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Efeziers 5: 22-6: 4 NBV / HC zondag 39 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (2)

10-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Psalm 88 HSV / Thema: Gebed in de duisternis.

03-02-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Kolossenzen 3: 18 - 4:1 NBV / Efeziers 6:1-4 NBV / HC zondag 39 / Toerusting: Liefde bouwt een woning (1)

03-02-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (hulpverleningszondag) | Schriftlezing: 1 Timoteus 6: 2d-19 NBV / Thema: Ik breng je hoop!

27-01-2019, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Deuteronomium: 11: 18 - 21 HSV / Jozua 4: 20 - 24 HSV / HC zondag 39 / Toerusting : Eerwaardige ouders!

27-01-2019, 12:59
1voor1 dienst (Max van Dam)

27-01-2019, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteus 13: 38a NBV / Handelingen 4: 32-35 NBV / Handelingen 8: 1b - 8 NBV / Thema: Akkeren!